?php bloginfo(link rel=home headerheaderheaderlink rel=homeheader
Poczekaj chwilke, ladujemy zdjecia ...

List do Ciebie

Żeby iść drogą powołania do świętości, trzeba najpierw to powołanie odkryć. Jaką drogę Bóg przygotował dla Ciebie? Kim masz być? Co i jak masz w życiu robić? Jeśli chcesz być naprawdę szczęśliwym człowiekiem, musisz szukać odpowiedzi na te pytania.

Szukaj ich tam, gdzie najszybciej możesz je znaleźć, czyli idź do Źródła, którym jest Bóg. Słuchaj, co On do Ciebie mówi w swoim Słowie, wydarzeniach, napotkanych ludziach, poruszeniach serca i pragnieniach.