AZCM

APOSTOLSKIE ZJEDNOCZENIE CÓREK MARYI

Córki Maryi to apostolska wspólnota życia konsekrowanego, istniejąca od 1908 r. Jednoczy osoby powołane przez Boga do służenia Chrystusowi i Kościołowi pod opieką i na wzór Służebnicy Pańskiej.

By być całą dla Boga, Chrystusa, Kościoła i świata błogosławiony o. Honorat Koźmiński ukazał ideał życia ukrytego. Apostolskie Zjednoczenie Córek Maryi przyjmuje ten sposób życia. Za wzorem Chrystusa i Jego Matki, Córki Maryi nie ujawniają łaski Bożego wybrania.

Żyjąc pojedynczo w świecie realizują drogę do świętości według własnej Ustawy zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską. Równocześnie tworzą jedną, duchową rodzinę ze Zgromadzeniem Sług Jezusa, z którym ściśle współpracują.

Córki Maryi żyjąc radami ewangelicznymi, składają przyrzeczenia: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Włączone do wspólnoty franciszkańskiej, naśladują św. Franciszka w jego żarliwości apostolskiej.

Odpowiadając Bogu na powołanie do apostolstwa indywidualnego w świecie, starają się pełnić rolę zaczynu ewangelicznego. Szczególną troską obejmują dziewczęta, zwłaszcza te, które dotyka bieda moralna i materialna. Pełnią różnorakie zadania pozostając w swoich środowiskach, łącząc gorliwe działanie z modlitwą.

Jeśli chcesz dla siebie lub dla innych, uzyskać informacje o historii, duchowości i aktualnej działalności Apostolskiego Zjednoczenia Córek Maryi, napisz lub zadzwoń:

 +48 694 311 038

e-mail: krystynaczerwinska@wp.pl