Modlitwy

Modlitwa o rozeznanie powołania

Duchu Święty!
Od Ciebie pochodzą święte pragnienia,
prawe zamiary i dobre czyny.
Udziel mi daru mądrości,
abym umiał w świetle Twojej miłości
rozpoznać moją drogę życia.
Udziel mi daru umiejętności,
abym umiał odważnie ją wybierać.
Udziel mi daru rady’
aby moje serce było wrażliwe na Twoje natchnienia,
a moja wola posłuszna Twojej.

Amen