Więzi i Miłość

http://www.parafia.gdynia.pl/

Ideał wzajemnych odniesień, uzupełnień i zależności…
Trójjedyny Bóg jest nie do pojęcia w ludzkich pojęciach. Wymyka się, przerasta, intryguje, niepokoi ale… ludzie próbują i z tą tajemnicą sobie poradzić- szukają analogii. Czy po ludzku taka jedność jest możliwa, pomiędzy

Czytaj dalej

Ożywiciel, Odnowiciel, Pocieszyciel

Żyj Duchu Święty we mnie żyj, tchnij kędy chcesz, wyrwij mnie ze schematów myślenia, przeżywania, działania. Chcę Nowego Życia, Życia z Ducha. Jesteś silny i nieogarniony. Działaj swoja pełnią i wypełniaj mnie Sobą po brzegi bym żyła naprawdę bez połowiczności, bez lęków i wątpliwości. Uczyń mnie szaloną z Miłości na zawsze.

Polsko Ojczyzno ma

fot: wikipedia.org

Ty żyjesz siłą życia świętych wyznawców i mocą śmierci Twoich męczenników. To też o takiej krwi pisał ks. Karol Dąbrowski w pieśni: „ Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana…” To taką też krwią okupił walkę o prawdę Stanisław ze Szczepanowa. On wiedział co jest wartością większą niż życie i co jest miłe Bogu.

Czytaj dalej

Była otwarta i gotowa i dała się Bogu zaskoczyć.

Maryjo zasłuchana, zapatrzona dziękuje za Twoje TAK, które zmieniło bieg historii.
Ucz mnie proszę tak słuchać bym słyszała Boże prośby i pragnienia, daj mi serce otwarte i ufne, które choć postawi pytania to zawierzy Bożym planom nie zawsze oczywistym i zrozumiałym. Zabierz ode mnie proszę moje ludzkie kalkulacje, plany i obawy i uczyń mnie gotową na Boże niespodzianki, które mogą zmienić bieg historii nie tylko mojej.