Dobrze, że Oni są…

Mocni, wyjątkowi, najbliżsi Bogu i Nim zafascynowani, „zajęci” wychwalaniem i uwielbianiem, przyjaciele Boga.
A święto całej Archanielskiej Trójki to zachęta do wdzięczności za to że są, i do takiego samego „zajęcia”, bo to najpiękniejsze i najważniejsze co ma do zrobienia przyjaciel Boga jeszcze tu na ziemi: podziwiać, chwalić i uwielbiać jak Michał, Gabriel i Rafał.