Dotknij mnie

Potrzebuję Twojego uzdrawiającego dotyku Panie. Twój dotyk leczy bo dotykasz czule, bezpiecznie i zawsze z mocą.
Dlatego proszę dotknij mnie teraz tutaj i tutaj, i może jeszcze tutaj chociaż ta rana nie boli aż tak. Dotykaj też moich braci i siostry swoją czułą miłością bo Ty jesteś Panem miłośnikiem życia i nieustannie przechadzasz się ulicami naszych wspólnot i serc by leczyć, podnoście  i uzdrawiać.