Kontakt

Dom główny Zgromadzenia

ul. Sewerynów 8
00-331 Warszawa
tel. 22 826 38 69
e-mail: sekretariat.zsj@wp.pl


Dom nowicjatu:

 ul. M. Konopnickiej 12/14
05-400 Otwock
tel. 22 779 45 48
e-mail: no-otwock@rubikon.pl


Duszpasterstwo Powołań

Izabela Wrześniak

Burzyn 134
33-170 Tuchów
tel. 608 010 999; 663 188 269
e-mail: drogatarnow.zsj@gmail.com