Oczekiwanie jest piękne…

… tchnie nadzieją, budzi pragnienia, daje perspektywę, poszerza horyzont… A co dopiero oczekiwanie na Boga, kiedy zło przytłacza, miłość słabnie i wiara zamiera.
Wzywajmy Boga, wypatrujmy Go i szukajmy, bo On przychodzi zawsze w porę choć nie na czas….
Marana tha- Przyjdź Panie…