Polska

DZIAŁALNOŚĆ SŁUG JEZUSA W POLSCE

Z charyzmatu Zgromadzenia wynika nasze apostolstwo. Każda siostra, bez względu na to jakie prace wykonuje, przez swoją konsekrację ma udział w pełnieniu zadania apostolskiego Zgromadzenia. Podstawową formą naszego apostolstwa jest świadectwo życia Ewangelią. Troszczymy się przede wszystkim o dziewczęta: ich sytuację materialną, religijną i społeczną.

Pomagamy im w przygotowaniu się do dorosłego i odpowiedzialnego życia zgodnego z Ewangelią i powołaniem, którym zostały obdarowane przez Boga, w przygotowaniu do podjęcia pracy zawodowej, w poznaniu i ukochaniu ewangelicznej wartości służby, w przygotowaniu do świadczenia o Jezusie Chrystusie i Ewangelii w ich środowisku życia i pracy. Jesteśmy z nimi także na dalszych drogach ich życia.

Troszczymy się również o rodziny i wspieramy je, aby umacniały się w wierze i stawały się ogniskami życia ewangelicznego.

 W Polsce Zgromadzenie prowadzi następujące dzieła:

Bursy Szkolne dla Dziewcząt

Tarnów
Przemyśl

Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt

Kraków

 Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka

 Warszawa

 Przedszkole nr 210

 Warszawa

Świetlica Środowiskowa „Promyk”

 Ciechocinek

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Kielce

Dom Pomocy Społecznej

 Kiełczewice

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom im. Eleonory Motylowskiej
Fundacja Ancilla