W połowie drogi… cztery ważne „P”

Trzeci tydzień tegorocznego Wielkiego Postu dobiegł końca. Połowa drogi do Zmartwychwstania. Jak jest teraz? W tym tygodniu Słowo Boże zdawało się wskazać na „Cztery ważne „P”- Posłuszeństwo- Przebaczenie- Przykazania- Pokora”. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wskazuje na posłuszeństwo Bogu- Maryja posłuchała, uwierzyła i stała się Matką Boga, jaki był ciąg dalszy? Wiemy o tym z kart Pisma Świętego. W tym tygodniu Jezus zapytany przez uczonego w Piśmie wypowiedział najważniejsze przykazanie: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą…” Przypowieść o nielitościwym słudze pokazuje jak ważne jest przebaczenie, bo „Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”… Przypieczętowaniem tego tygodnia jest celnik ze świątyni, stający w pokorze serca przed Bogiem. Bez zbędnych słów, proszący o przebaczenie. Wnioski? Póki jesteśmy tutaj, każdego dnia Bóg daje nam szansę naprawy życia, zostawia podpowiedzi, nie zostawia nas na tej drodze samymi. Panie, naucz nas odczytywać Twoją Obecność i troskę o nasze zbawienie w codzienności, abyśmy razem z Tobą mogli dojść do zmartwychwstania.