Więzi i Miłość

http://www.parafia.gdynia.pl/

Ideał wzajemnych odniesień, uzupełnień i zależności…
Trójjedyny Bóg jest nie do pojęcia w ludzkich pojęciach. Wymyka się, przerasta, intryguje, niepokoi ale… ludzie próbują i z tą tajemnicą sobie poradzić- szukają analogii. Czy po ludzku taka jedność jest możliwa, pomiędzy nami w Kościele, w narodzie, we wspólnocie, w rodzinie?
Jest oczywiście, że jest, bo chce tego cała Trójca i Ona do tego nas wzywa i uzdalnia więc możemy robić wszystko co w naszej mocy- resztę Oni w Trójkę.