Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego (Łk 1, 38)

Zgromadzenie
Sług Jezusa

Jesteśmy żeńskim zgromadzeniem ukrytego życia zakonnego założonym przez bł. o. Honorata Koźmińskiego (1829-1916) i Eleonorę Motylowską (1856-1932). Zgromadzenie powstało 8 grudnia 1884 r. w Warszawie. W 1908 r. uzyskało od Stolicy Apostolskiej dekret zatwierdzający.

Żyjemy duchowością franciszkańską. Naszym charyzmatem jest naśladowanie Chrystusa, który służył ludziom i żył w ukryciu w Nazarecie.

Służymy Jezusowi na dwa sposoby: bezpośrednio przez życie trzema ślubami: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz modlitwę, pokutę, ofiarę i tworzenie wspólnoty, a także pośrednio w bliźnich, zwłaszcza w dziewczętach.

Sługa Jezusa niech ukocha ten rodzaj życia nad wszystkie inne, jako zbliżający ją do jej Pana i niech się przejmie duchem pokory, cichości i ukrycia, jakiego On wymaga.

Bł. O. Honorat Koźmiński

Miłość za miłość, życie za życie, oddaję Ci się, Panie, całkowicie, bez żadnego zastrzeżenia, z całkowitym poddaniem się woli twojej przenajświętszej.

Eleonora Motylowska (NR, s. 79)

Formacja

15 października 2019

Urodziny

Parafrazując słowa świętego Jana Pawła II, można by powiedzieć „Tu w tym mieście, w Białej, wszystko się zaczęło…” 190 lat temu, 16 października 1829 roku na […]
12 października 2019

Honorata ukryty świety

Honoracie zatroskany o polskość w narodzie bez Polski. Radujesz się teraz bo jest Polska i jest wolna, bezpieczna, dostatnia. Niosłeś Polskę w sercu z Bogiem i […]
6 października 2019

Jak paciorki Różańca…

Kojarzony zazwyczaj z babciną modlitwą szeptaną w kościele lub w domowej ciszy, w 2017 roku oplótł sobą granice naszego kraju. Różaniec. Przypomina nam o tym co […]
5 października 2019

Zauroczony Bogiem

To była Miłość, która Franciszka porwała, obezwładniła i ciągle, na nowo i głębiej pociągała. Co takiego urzekło w Bogu Franciszka, co przemieniło Jego życie diametralnie i […]
5 października 2019

Na co dzień i od święta

Możliwości jak zawsze jest kilka. Można całą sprawę zamknąć w książce na półce z bajkami dla dzieci, można podejść do tego dorośle i dogmatycznie, zgłębiając tajniki […]
28 września 2019

Aniołowie Non Stop

Aniołowie się nie męczą, nie odpoczywają a nieustannie czuwają. Ochraniają nas w dzień i w nocy, są blisko, czuwają i strzegą. Zapatrzeni w Boga i posłani […]
16 września 2019

„Kogo Me serce umiłować raczy…”

W jednym z kościołów na południu Polski można przeczytać napis: „Kogo Me serce umiłować raczy, tego tu wprzódy krzyżem swoim znaczy”. Piękna, ale jednocześnie trudna obietnica […]
12 sierpnia 2019

Przemień nas w Siebie

Ciało i Krew samego Boga mamy w zasięgu ręki- taki jest nasz Bóg. On daje, my bierzemy: do siebie, do serca, do ciała, do życia. Jezusa […]
12 sierpnia 2019

Tajemnica Miłości Ojca i Syna i Ducha

Po co zastanawiać się nad tajemnicą skoro ona i tak nią pozostanie, może jedynie zgłębiona i to tak czysto hipotetycznie?  Ale nad Miłością to już czy […]

Nasza
duchowość

Jesteśmy franciszkankami i staramy się żyć duchem św. Franciszka z Asyżu. Jego duchowość jest dla nas źródłem naszych podstawowych wartości. Są to:


Doświadczenie Jezusa Chrystusa

Franciszek przylgnął do Jezusa. Poznał przede wszystkim, że Jezus jest Bogiem-Człowiekiem i że jako człowiek cierpiał, był ubogi, był sługą, szukał grzeszników. Duchowość św. Franciszka jest na wskroś chrystocentryczna.

Święty zapał

O. Honorat pisał, że duch franciszkański jest duchem żarliwości, pobudzającej do podejmowania rzeczy wielkich dla Boga. Uważał, że dla osoby ożywionej takim duchem każde zadanie jest godne podjęcia i wypełnienia.

Wyrzeczenie, pokuta, ubóstwo

Bł. Założyciel, idąc za nauczaniem św. Franciszka, łączył pokutę z pokorą. Obie wynikają z poznania prawdy o sobie i oceny siebie w świetle Bożym. Pokora prowadzi do prostoty. Te cechy określamy franciszkańskim terminem minoritas.

Naśladowanie Jezusa Chrystusa

Franciszek pragnął naśladować Chrystusa. Naśladowanie to wyrastało z miłości i do miłości prowadziło. Nasz Założyciel, bł. o. Honorat, pisał o duchu franciszkańskim, że „jest duchem seraficznym, wprost z Ewangelii zaczerpniętym”.

Miłość wzajemna

Św. Franciszek odwoływał się do nauczania Jezusa Chrystusa, który miłość bliźniego nazwał pierwszym i najważniejszym przykazaniem (por. Mt 22,37-40) oraz do przykładu pierwszych chrześcijan, których poznawano po tym, jak się wzajemnie miłowali (por. Dz 4,32).

Informacje kontaktowe