Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego (Łk 1, 38)

Zgromadzenie
Sług Jezusa

Jesteśmy żeńskim zgromadzeniem ukrytego życia zakonnego założonym przez bł. o. Honorata Koźmińskiego (1829-1916) i Eleonorę Motylowską (1856-1932). Zgromadzenie powstało 8 grudnia 1884 r. w Warszawie. W 1908 r. uzyskało od Stolicy Apostolskiej dekret zatwierdzający.

Żyjemy duchowością franciszkańską. Naszym charyzmatem jest naśladowanie Chrystusa, który służył ludziom i żył w ukryciu w Nazarecie.

Służymy Jezusowi na dwa sposoby: bezpośrednio przez życie trzema ślubami: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz modlitwę, pokutę, ofiarę i tworzenie wspólnoty, a także pośrednio w bliźnich, zwłaszcza w dziewczętach.

Sługa Jezusa niech ukocha ten rodzaj życia nad wszystkie inne, jako zbliżający ją do jej Pana i niech się przejmie duchem pokory, cichości i ukrycia, jakiego On wymaga.

Bł. O. Honorat Koźmiński

Miłość za miłość, życie za życie, oddaję Ci się, Panie, całkowicie, bez żadnego zastrzeżenia, z całkowitym poddaniem się woli twojej przenajświętszej.

Eleonora Motylowska (NR, s. 79)

Formacja

12 sierpnia 2019

Przemień nas w Siebie

Ciało i Krew samego Boga mamy w zasięgu ręki- taki jest nasz Bóg. On daje, my bierzemy: do siebie, do serca, do ciała, do życia. Jezusa […]
12 sierpnia 2019

Tajemnica Miłości Ojca i Syna i Ducha

Po co zastanawiać się nad tajemnicą skoro ona i tak nią pozostanie, może jedynie zgłębiona i to tak czysto hipotetycznie?  Ale nad Miłością to już czy […]
12 sierpnia 2019

Potrzebujemy nieba

Już tutaj na ziemi go potrzebujemy. Potrzebujemy Panie Twojego Królestwa pokoju i  miłości, dobroci i piękna. To pragnieniem zasiałeś w naszych sercach by je spełnić. Odszedłeś z […]
12 sierpnia 2019

Błogosławione odwiedziny

Maryjny maj kończy się Świętem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Maryja „poszła z pośpiechem” żeby podzielić się z Elżbietą najpiękniejszą wiadomością, chociaż jak można się domyślać czytając […]
12 sierpnia 2019

Orędowniczka, Pośredniczka, Matka

Z dalekiej Fatimy, z polskiej Częstochowy, czy z Galilejskiej Kany. Zawsze ta sama. Orędowniczka, Pośredniczka, Matka. Maryja. Matka Boża za każdym razem wydaje się powtarzać do […]
12 sierpnia 2019

Serce Miłości

To chyba o to chodziło Jezusowi gdy przybliżał nam najważniejsza odsłonę Miłości. Ta Miłość jest zawsze większa, zawsze ponad miarę i sprawiedliwość, ponad ludzkie spekulacje i […]
12 sierpnia 2019

Pascha mojego życia

Tyle razy ratował mnie Pan, najczęściej przed samą sobą, przed hipokryzją, małodusznością, letniością… Przy chrzcie obiecał, że będzie jak potężny mocarz strzegł swojej własności i zawsze […]
12 sierpnia 2019

Miłość i cisza

Akt trzeci. Ciało, grób, kamień. I cisza. Spokój. Ziemia umilkła, ludzie się rozeszli. Wszystko skończone? To po co przy tym grobie straż? Nie dość, że Pan […]
12 sierpnia 2019

Miłość i Droga

Odsłona druga. Wielki Piątek. Piach, kamienie, krew, pot, belka krzyża. Oskarżyciele, żołnierze, tłum i Jezus- Niewinny skazany. Skazany za nas i dla nas. Dla naszego zbawienia. […]

Nasza
duchowość

Jesteśmy franciszkankami i staramy się żyć duchem św. Franciszka z Asyżu. Jego duchowość jest dla nas źródłem naszych podstawowych wartości. Są to:


Doświadczenie Jezusa Chrystusa

Franciszek przylgnął do Jezusa. Poznał przede wszystkim, że Jezus jest Bogiem-Człowiekiem i że jako człowiek cierpiał, był ubogi, był sługą, szukał grzeszników. Duchowość św. Franciszka jest na wskroś chrystocentryczna.

Święty zapał

O. Honorat pisał, że duch franciszkański jest duchem żarliwości, pobudzającej do podejmowania rzeczy wielkich dla Boga. Uważał, że dla osoby ożywionej takim duchem każde zadanie jest godne podjęcia i wypełnienia.

Wyrzeczenie, pokuta, ubóstwo

Bł. Założyciel, idąc za nauczaniem św. Franciszka, łączył pokutę z pokorą. Obie wynikają z poznania prawdy o sobie i oceny siebie w świetle Bożym. Pokora prowadzi do prostoty. Te cechy określamy franciszkańskim terminem minoritas.

Naśladowanie Jezusa Chrystusa

Franciszek pragnął naśladować Chrystusa. Naśladowanie to wyrastało z miłości i do miłości prowadziło. Nasz Założyciel, bł. o. Honorat, pisał o duchu franciszkańskim, że „jest duchem seraficznym, wprost z Ewangelii zaczerpniętym”.

Miłość wzajemna

Św. Franciszek odwoływał się do nauczania Jezusa Chrystusa, który miłość bliźniego nazwał pierwszym i najważniejszym przykazaniem (por. Mt 22,37-40) oraz do przykładu pierwszych chrześcijan, których poznawano po tym, jak się wzajemnie miłowali (por. Dz 4,32).

Informacje kontaktowe