Apostolskie Zjednoczenie
Córek Maryi

Apostolskie Zjednoczenie Córek Maryi powstało z duchowego zamysłu bł. Honorata jako przedłużenie misji apostolskiej Sług Jezusa. Jest to wspólnota, która zrzesza kobiety pragnące oddać swoje życie Jezusowi w duchu służby i ukrycia w świecie.

Córki Maryi tworzą duchową wspólnotę ze Zgromadzeniem Sług Jezusa. Jako osoby poświecone Bogu żyją radami ewangelicznymi, mieszkają i pracują w swoich środowiskach. Zgodnie z charyzmatem – na wzór Św. Rodziny z Nazaretu – żyją duchowością ukrycia i apostołują z franciszkańską gorliwością w swoich środowiskach rodzinnych i zawodowych.

Córki Maryi

  • Żyją w świecie... Lecz nie są ze świata...
  • Mają trwać przy Bogu...
  • To osoby powołane przez Boga do służby Chrystusowi i Kościołowi pod opieką i na wzór Maryi
  • Tworzą jedną duchową rodzinę ze Zgromadzeniem Sług Jezusa, z którym ściśle współpracują
  • Żyją radami ewangelicznymi
  • Składają ślub czystości oraz przyrzeczenia: ubóstwa i posłuszeństwa
  • Starają się pełnić rolę zaczynu ewangelicznego w świecie
  • Mają specjalne powołanie do apostolstwa indywidualnego
  • Nie ujawniają swego powołania

Może i Ty jesteś wezwana, by oddać się na wyłączną własność umiłowanemu nade wszystko Bogu w ukryciu wśród świata?

Jeśli chcesz dla siebie lub dla innych, uzyskać informacje o historii, duchowości i aktualnej działalności Apostolskiego Zjednoczenia Córek Maryi, napisz lub zadzwoń:

48 606 664 771
annasj@wp.pl