Apostolstwo

Na przestrzeni dziejów apostolstwo Sług Jezusa ukierunkowane było na pracę wśród dziewcząt i kobiet, dzieci i rodzin.

Pierwowzorem grupy, do której posłał nas Bóg poprzez Założyciela, były służące – wówczas najniższa i nic nieznacząca warstwa społeczna. Należały do niej dziewczęta migrujące ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy, narażane na upokorzenia i często wykorzystywane przez pracodawców. Siostry otaczały je opieką duchową oraz materialną. Prowadziły szkoły, kursy dokształcające, przyuczały dziewczęta do zawodu, a także pomagały w znalezieniu pracy.

Obecnie, po wielu przemianach społeczno-politycznych i gospodarczych, nadal pragniemy nieść Boga i Jego miłość osobom najbardziej potrzebującym i na różny sposób zaniedbanym – ze szczególną wrażliwością na kobiety oraz dzieci.

Obecnie, po wielu przemianach społeczno-politycznych i gospodarczych, nadal pragniemy nieść Boga i Jego miłość osobom najbardziej potrzebującym i na różny sposób zaniedbanym – ze szczególną wrażliwością na kobiety oraz dzieci.

W zgodzie z naszym posłannictwem prowadzimy:

Bursę Szkolną dla Dziewcząt w Tarnowie

Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych w Kielcach

Szkołę Podstawową im. św. Franciszka w Warszawie

Przedszkole nr 210 w Warszawie

Świetlicę „Promyk” w Ciechocinku

Włączamy się również w prace wychowawcze i katechetyczne w innych szkołach i przedszkolach.

Jako Sługi Jezusa chcemy być tam, gdzie woła nas Bóg, dlatego mamy też placówki na Ukrainie: w Żytomierzu, Winnicy i Dołbyszu

Placówki misyjne Boliwii: w Bulo Bulo, Cochabamba, Guabira i Montero

Pracujemy wśród polonii we Włoszech: w Parmie

w USA w Stirling

Aby rozszerzyć nasze posłannictwo, współpracujemy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dziewczętom, które realizuje misję tożsamą z misją zgromadzenia poprzez wspieranie dziewcząt i młodych kobiety w budowaniu własnej przyszłości rodzinnej i zawodowej. Przedłużeniem naszej misji jest również Apostolskie Zjednoczenie Córek Maryi, którego członkinie realizują posłannictwo Sług Jezusa, ale pozostają wśród świata, we własnych środowiskach rodzinnych i zawodowych. Zgodnie z charyzmatem misja apostolska zgromadzenia ma znamiona służby w ukryciu – gdziekolwiek idziemy za głosem Kościoła i przełożonych.