Dlaczego do końca głosił SŁOWO? – Grażyna Brączyk
7 kwietnia 2020
Modlitwa dziecka
15 kwietnia 2020

Bo kto – jeśli nie ja pomoże Jezusowi zbawiać świat… – refleksje Grażyny Brączyk

Każdą Mszę świętą Kapłan kończy wymownymi słowami : „Idźcie ofiara spełniona ”.
<< Moja OFIARA jest spełniona – mówi Jezus, ale twoja – moje dziecko – musi trwać przez cały dzień, całe życie … >>

bo kto jeśli nie ja, pomoże Jezusowi zbawiać świat