Głos Boga, cisza pustyni i nasze 40 dni…
3 marca 2017
Maryja, Anioł i moje „tak”
24 marca 2017

Cieśla mówiący milczeniem

Dlaczego nie zapisano w Ewangeliach ani jednego Jego słowa…. tak jak i słów wielu apostołów?
Czy słowa nie są ważne, czy słowa nie mają mocy czy nie mają sensu… czy tylko niektórzy mają do nich prawo…? nie to nic ztych rzeczy, po prostu są czyny ważniejsze od słów i te drugie wtedy zostają w cieniu.

Mówić trzeba i milczeć trzeba ale najpierw trzeba żyć, prawdziwie żyć… i po takim życiu zostanie ślad.