Jezus jest Panem

Jezus jest Panem CG

Życiem moim i zmartwychwstaniem De

Więc gram śpiewam, raduję się CG

Niech Ojciec usłyszy mnie De 

Jezus jest Panem  CG

Życiem naszym i zmartwychwstaniem De

Więc graj, śpiewaj i w dłonie klaszcz CG

Niech Ojciec usłyszy nas De

 

Nic nie musisz

Nic nie musisz mówić nic

Odpocznij we mnie

Czuj sie bezpiecznie

Pozwól kochać się

Miłość pragnie Ciebie

 

Niechaj miłość Twa

Niechaj miłość Twa jak potężna fala

Spłynie tu przez łaski Twej zdrój

Chryste dotknij mnie

 

Memu Bogu Królowi będę śpiewał tę pieśń

Teraz zawsze na wieki amen.

Alleluja, alleluja alleluja amen

 

Wypłyń na głębię, Pan tak blisko jest.

Wypłyń na głębię, wypłyń na głębię,

Pan tak blisko jest z Nim zarzucisz swą sieć.

Wypłyń na głębię, wypłyń na głębię,

Pan tak blisko jest

Pan ci mówi „otwórz się”,

Pan ci mówi „wstań”.

Ja Jestem – odwagi!

Czemu wątpisz w łaskę mą?

 

Duchu Święty!

Duchu Święty!

O przyjdź i rozpal nas

i ulecz nas miłość nam daj!

O przyjdź, napełnij nas

rozraduj nas miłość nam daj!

O przyjdź i utul nas

rozkochaj nas miłość nam daj!

Jezus Panem Jest Jezus Panem Jest

 

Tylko Jezus moim Panem Jest

On wciąż kocha mnie On wciąż kocha mnie

Dziś dla Niego śpiewam piosnkę tę.

 

Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać

Ref / Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać

Będziemy klaskać w dłonie swe

Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz

Spotkamy się w nowym Jeruzale

Ref/ Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać

Będziemy klaskać w dłonie swe

Kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas

Przed Ojcem swym, przed Adona

Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się

Co dawno już objawił Bó

Więc mocno trwaj, nigdy nie poddawaj si

Nie poddawaj się

 

Choćby wasze grzechy e a

były jak szkarłat, C D e

nad śnieg wybieleją, zapewniam was. e A C D e

 

Mój Pan żyje, niech będzie wywyższony

I błogosławiony Bóg zbawienia mego

Będę śpiewał Ci, sławić Imię Twe

I wśród narodów głosić chwałę Twą.

To mój Pan wiele mi uczynił,   On moim Bogiem 
 
To mój Pan wiele mi uczynił,   On mnie uzdrowił  
 

On prowadzi mnie

Bezpieczna drogą wiec nie lękam się

On dłonią swą od złego chroni mnie

Bo kocha mnie i życie daje swe.

 

Mój Pan żyje, niech będzie wywyższony

I błogosławiony Bóg zbawienia mego

Będę śpiewał Ci, sławić Imię Twe

I wśród narodów głosić chwałę Twą.

 

Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.

Bo On mnie prowadzi On strzeże mnie

Jezu jesteś nadzieją Twoja jest chwała i moc

Choć moje oczy Ciebie nie widzą wywyższam Cię /x2

Chce Cię zobaczyć, chcę Cię uwielbić

Zaśpiewam Ci z serca pieśń ,

Kocham Cię, Wielbię Cię

Już widzę Cię Panie mój

Jezu, tchnij w moje serce D A G A D A

Twojego Ducha G A

Rozpal w nim miłości żar fis G

rozpal w nim miłości żar fis G

rozpal w nim miłości żar fis G A

O Panie, czym jest człowiek, przed Tobą
do pyłu i wiatru podobny

a ty w swej miłości bez granic codziennie dajesz życie mu.

O Boże chcę pieśń Tobie śpiewać

i grać Ci na dźwięcznych strunach

Bo tyś mnie wyzwolił od złego

i łaską napełniasz serce me.

Jesteś życiem mym

Jesteś życiem mym, więc każdy ruch
robię w Tobie Panie Ty pozwalasz wciąż oddychać mi
Jesteś 
drogą mą, więc każdy krok
stawiam w Tobie Panie Ty pozwalasz wciąż oddychać mi

Fale Twojej łaski Panie
Gdzie nie spojrzę tam
wciąż widzę Cię
Twa miłość mnie uwiodła
Jezu jakże to, możliwe jest?!

Chwalić chcę mego Pana, uwielbiać Go będę

Chwalić chcę mego Pana, uwielbiać Go będę

Jemu me serce śpiewa nową pieśń

Głosić chcę chwałę Boga najwyższego

On wlewa pokój w serce me

Jemu chwała, chwała Bogu Ojcu

Chrystusowi chwała, cześć

W Duchu Świętym cześć i uwielbienie

Bogu w Trójcy chwała, cześć!

Jestem wolny

Jezusa mam i jestem pewny, że

Ja na Nim nigdy nie zawiodę się

On przezwyciężył każdy strach i lęk

Jestem wolny!

Jezus, Jezus – On zwycięstwo dał

Jezus, Jezus – śmierć pokonał

Jezus, Jezus – moc i chwałę ma

Jezus, Jezus – wielkim Bogiem

Gdy świat przytłacza cię Grzech prześladuje cię

Gdy wszystko sypie się Ty nie poddawaj się

Lecz na Jezusa spójrz Bo on jest Panem burz

Do nieba ręce wznie

A On objawi się

Uwielbiam Cię , uwielbiam Jezu Cię

W Hostii tej ukryty /x2

Zostań tu i z nami bądź /x2

Ulecz serce me, pokój daj.

Zostań tu i z nami bądź /x2

Tyś mój Pan i Król Zbawca mój.

Świat byłby taki ubogi gdybyśmy się nie spotkali.

bo nasza miłość ubogaca świat

Ty kochasz mnie, a Ciebie ja, a Ciebie ja.

Ty przychodzisz tu Panie

Ty przychodzisz tu

Aby chronić moje sanktuarium

Tyś Jezu mocą moją jest./3x

Nakarmiłeś mnie Panie

Nakarmiłeś mnie

Odnowiłeś moje sanktuarium

Tyś Jezu pokarm żywy mój./3x

Jezus dziś przyszedł do mnie,

Wziął mnie w ramiona swoje,

Rzekł: „Jesteś mój,

Ja zaś bratem Twoim jestem, daj mi dłoń”

Czuję się jak w Niebie

tak wielu ludzi mówi mi

gdy ewangelię głoszę im

ty zwariowałeś mówię im to nie tak

tylko Jezus zmienia świat

moc argumentów słyszę wciąż że Jezus to

z obrazów gość

że zwariowałam mówię im ja Go znam

On jest żywy mówię wam

czuję się jak w niebie gdy wywyższam Ciebie

czuje się jak w niebie Jezu bo kocham Ciebie

kiedy kiepsko czuję się biegnę

gdzie spotykam Cię

do tego miejsca modle się wołam Cię

i powstaje we mnie lew

już za mną są problemy me a w ręku jest zwycięstwo Twe

postanowione Jezu Ty tylko Ty

odmieniłeś moje dni

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki
Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha
Panie nasz i Boże uzdrów nasze ży-y-cie.

Święta Maryjo Królowo

Naszych codziennych spraw

Prowadź nas jasną drogą

Prowadź nas jasną drogą

Aż do niebieskich bram

Ojcze ty kochasz mnie
Nie dlatego, że jestem dobry
Ale dlatego że jestem dzieciątkiem
Twoim dzieckiem
Ojcze proszę weź

moje życie takie jest

napełnij je światłem i pokojem

Aby było Twe


Spocznij na mnie Duchu Pana, C G a
Duchu mądrości i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni Bożej, G a e
Duchu miłości i wiary. F G C

U Pana dziś zostawiam troski swe, D e A

Oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść. D e A

Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów, Fis h

Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś. e A D

Łaską jesteśmy zbawieni 
z łaski możemy tu stać. 
łaską usprawiedliwieni i przez Baranka krew, 
Wzywasz nas Panie do siebie, przed Twój w niebie tron , 
my łaską obdarowani 
Tobie składamy hołd.

Maryjo, śliczna Pani, 
Matko Boga i ludzi na ziemi. 
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie, 
Która wiedzie nas do Boga, w Jego raj. 

Maryja, Ave Maryja, 
U Boga nam wybłagaj zdroje łask, 
By świat lepszy był, by w miłości żył, 
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. 

Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
Usłysz Pani błaganie, pomóż nam. 

Mój mistrzu ja wiem,

Że Twoja droga przez krzyż

Tą drogą ja Tobą chcę iść

Maryjo proszę spraw,

Aby życie mi nie było obojętne

Abym zawsze kochał to co piękne

Pozostawił ciepły świat na czyjejś ręce

Duchu Święty przyjdź

Niech wiara zagości,

nadzieja zagości,

Niech miłość zagości w nas.

Niech życie zagości,

Niech wolność zagości,

Niech mądrość zagości w nas.

Niech pokój zagości,

Niech szczęście zagości,

Niech radość zagości w nas.

Uwielbiamy Cię Jezu Baranku nasz

Uwielbiamy Cię Jezu Baranku nasz

Uwielbiamy Cię Jezu Baranku nasz

Uwielbiony bądź na wieki Panie nasz.

Dzięki za Twój krzyż

Dzięki za zwycięstwo Twe.

Dzięki że Twa krew oczyszcza mnie.

Dzięki za miłosierdzie Twe

Jezus najwyższe Imię,
nasz Zbawiciel, Książę Pokoju.
Emmanuel, Bóg jest z nami.
Odkupiciel słowa żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki,
Królów Król i Panów Pan.

Jak łania pragnie wody ze strumieni

Moja dusza pragnie Ciebie Boże

Moja dusza pragnie Boga żywego

Pragnę Ciebie

Pragnę Cię, Boże pragnę Cię

Moja dusza pragnie Cię

Niech nas ogarnie łaska Panie Twa

Duch Twój Święty niech dotknie nas

Przyjaciela mam co pociesza mnie

Gdy o Jego ramię oprę się

W nim nadzieję mam, Uleciał strach

On najbliżej jest, zawsze troszczy się

Królów Król z nami Bóg /x2 Jezus/x4

Otwórz me oczy, o Panie

Otwórz me oczy, o Panie

Otwórz me oczy i serce

Chcę widzieć Ciebie

Chcę widzieć Ciebie

Wywyższonego widzieć chcę

Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały

Okaż Swą miłość i moc

Gdy śpiewam

Święty, Święty, Święty

Święty, Święty, Święty

Chcę widzieć Ciebie

Pan blisko jest, oczekuj Go,
Pan blisko jest, w Nim serca moc.

Jezu mój Jezu dziś do Ciebie mówić chce

Ty mi dajesz swojego ducha uwielbiam Cię D e

Ty prowadzisz mnie

1.Ty prowadzisz mnie bym poznać mógł,

Co to łzy niemocy, ból i głód.

Gdy to poznam będę inny już.

A Ja wiem.

Nic mi złego się nie może stać:

Nie dosięgnie mnie losu zła pięść,

Kiedy będę z Tobą dzień po dniu,

Jak cień.

Wśród milionów mnie znalazłeś

Aby pomóc mi, Panie Ty, właśnie Ty.

By nakarmić i napoić

Krwią ze swoich ran ,Panie Ty, właśnie Ty.

2.Z Twoich ust słyszałem ciągle to:

Kochaj swoich wrogów – odrzuć zło.

Gdy tak zrobisz będziesz bliżej mnie”.

Bliżej mnie.

Że cierpienie drogą Twoją jest,

To wiedziałem, ale czemu mnie?

Wśród milionów wybrałeś właśnie mnie.

Właśnie mnie.

Schowaj mnie pod skrzydła twe,
Ukryj mnie w silnej dłoni swej. /x2

Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,
Z tobą wzniosę się podniesiesz mnie.
Panie Królem tyś spienionych wód,
Ja ufam Ci ty jesteś Bóg. /x2

Odpocznę dziś, ramionach twych.
Dusza ma,W pokoju będzie trwać. /x2

Miscericordias Domini

In aeternum cantabo

O miłosierdziu Twoim Panie będę śpiewał

Bo miłosierdzie Twoje wciąż nade mną jest

Bo góry mogą ustąpić.
Bo góry mogą ustąpić
I pagórki się zachwiać..
Ale miłość moja, miłość moja
Nigdy nie odstąpi od ciebie-
-mówi Pan.

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me 
Cały jestem Twój, aż na wieki 
Oto moje serce, przecież wiesz 
Tyś miłością mą jedyną jest 

2.Ty w ofierze swojej Panie mój 
Cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki 
Oto moje serce przecież wiesz 
Miłość Twoja niech umocni mnie.

Moje serce się w Tobie zakochało

Oczy zapatrzone w Twoje święte ciało

Pragnę Twojego ducha Panie (Panie mój)

Idę trudną drogą mego życia

Czasem trace siły by odnaleźć powołanie

Wtedy Ty niesiesz mnie z całym mym ciężarem

Ufam Ci, ufam Ci, ufam Ci… /x2


Będe z aniolami śpiewał alleluja

będę tańczył ze świętymi alleluja

Radość duszy mojej chce wyśpiewać światu

Jezu niesiesz pokuj prowadź mnie zawsze

alleluja radość w duszy mojej alleluja

Nasz Pan jest potężny w mocy swej, króluje nad nami i

Z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej.

1. Przyjdźmy do Niego śpiewajmy Mu

Nasz Pan potężny jest

Oddajmy mu chwał, bo to nasz Bóg

 Nasz Pan potężny jest

2.Królów to Król i Panów Pan

Nasz Pan potężnyjest.

Cała ziemia Jego jest

Nasz Pan potężny jest

Wsercu moim czekan na Ciebie

ono dla Ciebie drży

sercem mim tęsknię za Tobą

do serca mego przyjdź

do serca mego przyjdź

W sercu moim czekam na Ciebie

Ono dla Ciebie drży

Sercem moim tęsknie za Tobą

Do serca mego przyjdź.

Jestem dzieckiem Boga,                         e D
Synem, na którego czeka Bóg,                       
e D
Królewskim płaszczem Pan odział mnie,
e D
Moja nadzieja znalazła w Nim swój dom.       
C H7

Bo jestem upragnionym dzieckiem,      e D
Potężnego Ojca w niebie mam,     
e D
Królewskim dziedzicem Pan już nazwał mnie, 
C G
W przestronnych komnatach
znalazł dla mnie dom 
aH

Będę z aniołami śpiewał: Alleluja! 
Będę tańczył ze świętymi. Alleluja!
Radość duszy mojej chcę wyśpiewać światu.
Jezu, niesiesz pokój, prowadź mnie zawsze. 

Ref. Alleluja, radość duszy mojej!
Alleluja! 

Będe z aniolami śpiewał alleluja

będę tańczył ze świętymi alleluja

Radość duszy mojej chce wyśpiewać światu

Jezu niesiesz pokuj prowadź mnie zawsze

alleluja radość w duszy mojej alleluja

Schowaj mnie pod skrzydła twe,
Ukryj mnie w silnej dłoni swej. /x2

Ref.: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,
Z tobą wzniosę się podniesiesz mnie.
Panie Królem tyś spienionych wód,
Ja ufam Ci ty jesteś Bóg. /x2

Odpocznę dziś, w ramionach twych.
Dusza ma, w pokoju będzie trwać. /x2

Mój Pan żyje, niech będzie wywyższony
I błogosławiony Bóg zbawienia mego. /x2

Będę śpiewał Ci, wielbił imię Twe wśród narodów
I głosił chwałę Twoją.

Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie. /x2
Ty otwierasz nasze oczy, na piękno Twoje Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, na piękno twoje Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, Panie, na piękno Twoje.

Moje serce się w Tobie zakochało,
oczy zapatrzone w Twoje święte Ciało.
Pragnę Twojego Ducha Panie.
Idę trudną drogą mego życia,
czasem tracę siły, by odnaleźć powołanie,
wtedy Ty niesiesz mnie z całym mym ciężarem.
Ufam Ci, ufam Ci, ufam Ci…

Gdy na krzyżu się wszystko wykonało

serce oczyszczone gorzko zapłakało

pragnę miłości Twojej Panie

proszę pomóż mi Cię naśladować

tracić wszystkie siły, by wypełnić Twe wyzwanie

wszystko co we mnie jest, niech będzie wyznaniem

Kochem Cię, kocham Cię, kocham Cię…

Choćby wasze grzechy

były jak szkarłat,

nad śnieg wybieleją

zapewniam was.

Łaską jesteśmy zbawieni 
z łaski możemy tu stać.
łaską usprawiedliwieni i przez Baranka krew,
Wzywasz nas Panie do siebie, przed Twój w niebie tron ,
my łaską obdarowani
Tobie składamy hołd.

Czuję się jak w niebie

Tak wielu ludzi mówi mi

gdy ewangelię głoszę im

ty zwariowałeś mówię im to nie tak

tylko Jezus zmienia świat

moc argumentów słyszę wciąż że Jezus to

z obrazów gość

że zwariowałam mówię im ja Go znam

On jest żywy mówię wam

czuję się jak w niebie gdy wywyższam Ciebie

czuje się jak w niebie Jezu bo kocham Ciebie

kiedy kiepsko czuję się biegnę

gdzie spotykam Cię

do tego miejsca modle się wołam Cię

i powstaje we mnie lew

już za mną są problemy me a w ręku jest zwycięstwo Twe

postanowione Jezu Ty tylko Ty

odmieniłeś moje dni

Barka

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą.

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.

4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia.
Jezu jesteś nadzieją Twoja jest chwała i moc

Choć moje oczy Ciebie nie widzą wywyższam Cię 
Chcę Cię zobaczyć, chcę Cię uwielbiać 
Zaśpiewam Ci z serca pieśń           
Kocham Cię, wielbię Cię                 
Już widzę Cię Panie mój

O Panie, czym jest człowiek, przed Tobą  
do pyłu i wiatru podobny                 
a Ty w swej miłości bez granic        
codziennie dajesz życie mu.               
O Boże, chcę pieśń Tobie śpiewać            
i grać Ci na dźwięcznych strunach               
Bo tyś mnie wyzwolił od złego              
i łaską napełniasz serce me.

Pan blisko jest, oczekuj Go,

Pan blisko jest, w Nim serca moc.

Ty przychodzisz tu Panie

Ty przychodzisz tu

Aby chronić moje sanktuarium

Tyś Jezu mocą moją jest. /x3

Nakarmiłeś mnie Panie, Nakarmiłeś mnie

Odnowiłeś moje sanktuarium

Tyś Jezu pokarm żywy mój. /x3

1. Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie me

cały jestem Twój, aż na wieki

Oto moje serce, przecież wiesz

Tyś miłością mą jedyną jest

2. Ty w ofierze swojej Panie mój

Cały dajesz się, cały jesteś mój aż na wieki

Oto moje serce, przecież wiesz

Miłość Twoja niech umocni mnie.

Uwielbiam Cię    
Uwielbiam Jezu Cię 
W Hostii tej Ukryty   

Uwielbiam Cię
Uwielbiam Jezu Cię
W Hostii tej Ukryty

Zostań tu i z nami bądź /2x
Ulecz serce me, pokój daj    

Zostań tu i z nami bądź /2x

Tyś mój Pan i Król Władca mój /2x

Jestem wolny                       
Jezusa mam i jestem pewny, że
Ja na Nim nigdy nie zawiodę się
On przezwyciężył każdy strach i lęk
Jestem wolny!

Jezus, Jezus – On zwycięstwo dał
Jezus, Jezus – śmierć pokonał
Jezus, Jezus – moc i chwałę ma
Jezus, Jezus – wielkim Bogiem

Gdy świat przytłacza cię
Grzech prześladuje cię
Gdy wszystko sypie się
Ty nie poddawaj się
Lecz na Jezusa spójrz
Bo on jest Panem burz
Do nieba ręce wznieś
A On objawi się

Jezus Wielkim, Jezus Wielkim
Jezus Wielkim Bogiem jest!

Nie bój się, wypłyń na głębię /x2

Jest przy Tobie Chrystus.

Chwalić chcę mego Pana, uwielbiać Go będę
Jemu me serce śpiewa nową pieśń
Głosić chcę chwałę Boga najwyższego
On wlewa pokój w serce me

Jemu chwała - chwała Bogu Ojcu
Chrystusowi chwała, cześć!
W duchu Świętym - cześć i uwielbienie
Bogu w Trójcy chwała, cześć!

Jesteś życiem mym, więc każdy ruch robię w Tobie Jezu Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.

Jesteś droga mą, więc każdy krok stawiam w Tobie Jezu

Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.

Falę Twojej łaski Panie,

gdzie nie spojrzę tam wciąż widzę Cię,

Twa miłość mnie uwiodła,

Jezu jakże to możliwe jest?

Dzięki za twój krzyż                                 
Dzięki za zwycięstwo Twe                           
Dzięki że Twoja krew oczyszcza mnie                  
Dzięki za miłosierdzie Twe

Ty prowadzisz mnie, bym poznać mógł,
Co to łzy, niemocy ból i głód.
Gdy to poznam będę inny już,

A Ja wiem.
Nic mi złego się nie może stać,
Nie dosięgnie mnie losu zła pięść,
Kiedy będę z Tobą dzień po dniu.

Jak cień.

Wśród milionów mnie znalazłeś,

Aby pomóc mi,
Panie, Ty, właśnie Ty,

By nakarmić i napoić

Krwią ze swoich ran,
Panie, Ty, właśnie Ty (x2)

Z Twoich ust słyszałem ciągle to,
Kochaj swoich wrogów, odrzuć zło.
Gdy tak zrobisz, będziesz bliżej mnie,

Bliżej mnie.
Że cierpienie drogą twoją jest,
To wiedziałem, ale czemu mnie.
Wśród milionów wybrałeś właśnie mnie.

Właśnie mnie.

Jesteś święty, Wszechmogący,

Jesteś godzien, by dać Ci cześć.

Chcę Cię słuchać, iść za Tobą,

Chcę Cię kochać po wszystkie dni.

Tyś jest królów Król, Będę śpiewał,

Tyś jest panów Pan, uwielbiał,

Tyś potężny Bóg, bo Bóg królów,

Twoje wszystko jest. jest Królem.

Emanuel- Będę kochał,

Twoje imię jest. wywyższał,

Tyś pokoju Pan, pokłon oddam

Tyś barankiem jest! przez Tobą!

Żywym Bogiem Tyś,		Będę śpiewał,
w Tobie łaska ma,		uwielbiał     
Ty królujesz 			bo Bóg królów,
aż po wieczny czas!		Jest Królem!
Tyś Alfa, Omega, 		Będę kochał,
Początek i Koniec,		wywyższał,
Zbawiciel, Przyjaciel,		pokłon oddam
Tyś Mesjasz, mój Bóg!	przed Tobą!  

   Tyś pokoju Pan Tobie daję życie me!

Jezus Panem Jest /x2

Tylko Jezus moim Panem Jest

On wciąż kocha mnie /x2

Dziś dla Niego śpiewam piosenkę tę.

Jezu przemień mnie w Siebie
Miłość w serce me wlej
Chcę nieść Twe Miłosierdzie
Uczyń mnie narzędziem Twym!

Niech uwielbiony będzie Bóg
W wielkim Miłosierdziu
Uwielbiajmy Go!

Misericordias Domini
in aeternum cantabo.

Twe Miłosierdzie Panie Mój
Po wiek wieków sławić chcę.

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszka razem z Panem mym. /x2

Szumią w lesie drzewa, ptak wysoko śpiewa,
kwiat rośnie wysoko, słońcu puszcza oko.

A ja od samego rana śpiewam dla mojego Pana.

 

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze   
Panie nasz, Boże nasz       
Tyś jak wiatr w swej naturze
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas
 
Światłem swym oświetlasz drogę
Która prosto wiedzie nas
Tam gdzie źródło Twej miłości
Gdzie radośnie płynie czas


W swoim wielkim Miłosierdziu
Bóg nas zrodził do nadziei,
do wielkiej nadziei.

Dziękuje Ci za to życie które dałeś mi
Dziękuję Ci za te wszystkie noce i dni

Hojny jesteś tak
Stworzyłeś dla nas ten piękny świat
I wszystko oddałeś nam
Podziękować Tobie Boże chcę
Za to wszystko co mam

Jezus uzdrawia dziś, Alleluja!
Jezus obecny tu!

Pan obecny tu!
Jezus uzdrawia dziś, Alleluja!
Jezus obecny tu!


Z każdej nędzy wydobywa,

Pan miłosierdzie swoje dziś wylewa

Na zebrany lud. Swoje dzieci.
Wolność daje, więzy zrywa. Jezus, Pan poprowadzi Drogą prostą, On nie zawiedzie mnie.

Chleba z nieba Panie Boże, daj
I już z nami bądź, nie opuszczaj nas
Chleba z nieba, Panie daj. /x2

W Wieczerniku apostołów tłum
Jadł kolację i zobaczył cud
Bo Pan Jezus chleba wszystkim dał
I powiedział, że to On jest sam.

Dziś w Kościele nie opuszcza nas
Lecz pozostał aż po wieczny czas
Więc z radością zaśpiewajmy Mu
Bo uczynił taki wielki cud.

Najpiękniejsza z kobiet, bo ma miłość w sobie.
Uczy nas miłować, życie w Bogu schować.
Najłaskawsza Pani modli się za nami,
Byśmy wypełnili to, co mówi Pan.

Kochana Maryjo, Prześliczna Lilijo,
Naucz nas wypełniać to, co mówi Pan.
Tyś to wypełniła, mocno w Bogu żyła
I my, dzieci Twoje, chcemy tak, jak Ty

Moja droga jest prosta,
Idąc nią w sercu radość mam,
 
Bo wiem, że nie pomyliłem się.
Moja droga jest pewna,
 
Na jej końcu światłość jest,
Która wciąż mi mówi,
Jak mam dalej iść. 

Ref. Jezus, Jezus, Jezus moim Panem jest. /x2 

I chociaż wciąż upadam,
Chociaż gubię się,
To jednak chce ciągle iść
Moją drogą.
Bo na niej jest prawda,
Na niej pokój jest,
Na niej jest moje szczęście,
 
Moja miłość. 

Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię!
W miłosierdziu Swoim nie opuszczaj mnie!
Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię!
Do Swojego serca mocno przytul mnie! 

 1. Tak jak jasne słońce, patrzysz na mnie z góry
  Nie zasłonią Ciebie, nawet ciemne chmury /x2
 2. Przyjaźń Twa serdeczna zawieść mnie nie może
  Grzechy me wybaczasz Miłosierny Boże /x2

13 Tobie Panie zaufałem

Moje życie daje

Pod Twoje władanie

Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce Me

Bo cudowna jest miłość twoja

Jedyna, takiej nie może dać nikt inny,

Nieskończone Miłosierdzie dla nas masz,

Nie zabraknie dla nikogo!

Niech Twój święty Duch
dziś przeniknie mnie
I niech zawsze już

gości w duszy mej

I niech spadnie deszcz
błogosławieństw Twych,
Ojcze obmyj mnie,

      Duchu Święty ptrzyjdź.     

 Duchu Święty przyjdź,
 działaj z mocą w nas
 Duchu Święty przyjdź,
 przemień smutku czas.

Witaj pokarmie w którym niezmierzony

Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony
Witaj napoju zupełnie gaszący
Umysł pragnący.

Witaj krynico wszystkiego dobrego
Gdy bowiem w sobie masz Boga samego
Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności
Niesiesz godności.

Witaj z niebiosów manno padająca
Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca
Wszystko na świecie co jedno smakuje
W tym się najduje.


Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego
Drzewo owocu pełne żywiącego
Kto cię skosztuje śmierci się nie boi
Choć nad nim stoi.

Witaj jedyna serc ludzkich radości
Witaj strapionych wszelka łaskawości
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają
K’Tobie wołają.

Historia                          
Gabriel zwiastował, że porodzi Syna.                        „Tak” odpowiedziała, wszystko się zaczyna.     
To za sprawą Ducha, z nieba wysokiego.     
Bóg zesłał na ziemię Syna Jedynego.
Ref. Matko Nieskalana, Matko ukochana,
Panno nad pannami -oręduj za nami.
Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela
Panno nad pannami oręduj za nami.

W Jordanie ochrzczony, objawiony w Kanie.
O Królestwie Bożym święte nauczanie.
Chwała jego wielka nigdy nie przeminie
Zostawił nam siebie w chlebie oraz winie.

Jezu tak cierpiący, Jezu opuszczony,
Jezu pełen bólu, Jezu poniżony,
Gdy za grzechy świata Niebo umierało.
Serce Twojej Matki pod Krzyżem czuwało.

Wieczne alleluja! Jezus zmartwychwstały!
Do Nieba wstępuje, pełen Boskiej chwały
Święty Duch prowadzi w prawdzie i miłości.
Maryja u Pana, przyczyna radości . Alleluja, Alleluja                        

1.Duchu Święty do nas przyjdź 	G a G

Dotknij w sercach naszych ran G a G

Uzdrów je miłością swą G a G

Pokój w serca nasze wlej (2x) G a G

2.Królu życia do nas przyjdź

Niech Twój krzyż jaśnieje w nas

Łaską swoją ulecz nas

Ogień niech zapłonie dziś (2x)

3.Ojcze Stwórco świata przyjdź

Niech Twój obraz żyje w nas

Przyjdź i ześlij Ducha nam

Niech umocni życie w nas (2x)

Boże Twa łaska nad nami jest ( nad nami jest) D A G / (G D)

Twoja miłość przychodzi wciąż (przychodzi wciąż) D A G / (G e)

Działasz mocy pośród nas e G A

Przenikasz serca gładzisz grzech e G A

Ref. My chcemy więcej Ciebie więcej łaski Twej D G A

Pragniemy więcej Ciebie, więcej miłości Twojej D G A

Przywołaj mnie Panie,

przywołaj mnie Panie na pustynie.

I niech mój głód Ciebie i moja tęsknota

przywoła Ciebie.

ref: Mów do mego serca, mów do mego serca

Ty znasz jego ukryte doliny.

Tam gdzie usychają piękne winnice

ty wiesz gdzie otworzyć ukryte źródła.

Niech we mnie umilkną pragnienia i myśli

abyś mógł mówić Ty.

Niech słowa miłości i przebaczenia

przenikną dusze mą.

ref:Mów do mego serca….

Każdy spragniony i słaby dziś D fis

Niech przyjdzie do źródła, G

W wodzie życia zanurzy się, e fis G

Ból i cierpienie niech odpłyną w dal, D fis

W morzu miłości serca uleczy dzisiaj Pan G e fis G

Duchu Święty przyjdź (Panie Jezu przyjdź) D

1. Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś cis A E H
suchą ziemię naszych serc cis A H
Przyjdź jak deszcz na spragniony świat

2. Dotknij nas tak jak wiatr,
rozpędź smutek, otrzyj łzy
zabierz tam, gdzie się w radość zmienia strach


Wszystko dziś nowe staje się fis A H
Panie, przyjdź i napełnij mnie!

Ref. Przyjdź jak deszcz do spragnionych serc
tak pragniemy Ciebie, Panie
niech Twa moc dziś objawi się
pokaż swoją chwałę!

3. Przyjdź jak deszcz, Panie nasz
obmyj gorycz, żal i ból
Pozwól dziś niech nadzieja kwitnie w nas.

4. To, co złe zniknie gdzieś,
nowy dzień nastaje już
Jesteś jak słońca blask w pochmurny czas

Bóg jest obecny wśród nas a G a

On dotyka teraz ciebie. F G

Czy czujesz Jego świętą dłoń? C E

On dotyka twojej duszy. a G a

Oto ja, poślij mnie,
dotknij ogniem moich warg,
powiedz, Panie, czego chcesz,
a moją rozkoszą, będzie być posłusznym.


1. Daj mi Twego Ducha,
abym mógł stać się chlebem,
abym stał się winem,
abym gasił Twe pragnienie.

2. Nie chcę Ci już mówić
o moich potrzebach,
Panie, Ty wiesz wszystko,
objaw mi Twe pragnienia.

Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa.
Gdy schodzimy się, by wielbić Imię Twe.
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte
błogosławisz, boś obiecał to, x2
błogosławisz mocą Swą.

E A H E H
Bogu Jedynemu, królowi nad królami Hosanna. /x4

Pieśń chwały płynie, płynie do Pana. E A
Pieśń chwały płynie przed Jego tron, E H
Pieśń chwały płynie, płynie do Pana,
Pieśń chwały płynie, ooo…

Królem królów jest Jezus, / A H A H
Panem panów Emmanuel. / x2

Ciągle szukam jedynej tej e C G D
Drogi życia co wiedzie mnie

I nie trzeba mi więcej, /
nie trzeba mi więcej /
oprócz miłości Twej /x2
Nanana, na na nanana, /4x

Ciągle pragnę zobaczyć raz
Przyjaciela mojego twarz

E H cis A
Duch Święty niech jednoczy nas,
E H A E
Bo każdy człowiek to siostra i brat/x2
Otwórzmy serca na tchnienie Ducha
By każdy z wiarą mógł Boga posłuchać/x2

Duchu Święty, ogarnij mnie, C G E a
Otwórz oczy mego serca,

napełnij miłością. F d G
Duchu Święty, ja kocham Cię, C G E a
Niech twa święta wola pełni się. D G C

Duchu Święty wołam przyjdź! C F C F
W sercach rozpal ogień Swój; C F C F
Jeno uczyń z naszych serc; e a
Miłość, radość, pokój wlej. d B G

Ciebie pragnie dusza moja h G D A

W suchej ziemi pragnę Cię h G D A

Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie naszych serc h G D A

Przyjdź i zajmij miejsce swe h G D A

Alleluja, glory alleluja, chwalmy Go. (x4)
Chwalcie Pana na niebiosach, D h G A
Chwalcie Pana na wysokościach,
Chwalcie Pana w Jego świątyni,
Chwalcie Pana za potężne czyny.

Chwalcie Pana na potężnych trąbach,
Chwalcie Pana na harfie i cytrze,
Chwalcie Pana na cymbałach brzmiących,
Chwalcie Pana na strunach i flecie.

Chwalcie Pana wszyscy aniołowie,
Chwalcie Pana wszystkie zastępy,
Chwalcie Pana słońce i księżycu,
Chwalcie Pana gwiazdy świecące.

Shaba balua Jezu akina o!/x4 D G D A

Jego miłość ogromna, D G

Ogromna, ogromna, A G A

moja taka mała, D G

Taka mała, taka mała. A G

Jednego Boga mam. D G

On zawsze przy mnie jest, D A

Jednego Boga mam, D G

On ze mną jest. A G/D A D

Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje dla dziewcząt z rozeznawaniem drogi powołania . Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

One thought on “Śpiewnik”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Już niedługo…
close slider

Brak wydarzeń w najbliższym czasie