Czas rekolekcji dla młodzieży w Tarnowie to czas pięknych spotkań wspólnoty młodego Kościoła, dzielącego się bogactwem talentów otrzymanych od Boga, radością i dobrocią. To również czas, w którym jak uczniowie zgromadzeni wokół swojego Mistrza, doświadczaliśmy cudów Bożej miłości i dobroci.Centrum każdego dnia naszych spotkań była Eucharystia, to Jezus jednoczył nas wokół SWOJEGO OŁTARZA

Pierwszy dzień przeżywaliśmy pod hasłem OFIAROWANIA
Głoszone słowa przez br. Łukasza oraz czas wspólnej modlitwy podprowadzał nas do głębszego zrozumienia tajemnicy Eucharystii, a szczególnie ofiarowania się Jezusa Chrystusa. Jezus podczas każdej Mszy św. OFIARUJE NAM SIEBIE i my też mogliśmy Mu ofiarować wszystko co przeżywamy i czego doświadczamy, całą naszą codzienność i historię życia.

WDZIĘCZNOŚĆ za wszystko co mamy i co otrzymujemy była tematem przewodnim drugiego dnia rekolekcji. Szczególnie dziękowaliśmy Jezusowi, za to że pozostawił nam Siebie w EUCHARYSTII z miłości do nas. Prosiliśmy Jezusa, aby uczył nas wdzięczności za to za co często dziękujemy, ale przede wszystkim za rzeczy oczywiste, które posiadamy, a do których tak bardzo się przyzwyczailiśmy, że zapominamy za nie dziękować.Podczas tego dnia mogliśmy zobaczyć również efekty pracy warsztatowej .

Zakończyliśmy dzień Wieczorem Uwielbienia, adorując Jezusa ukrytego w małej hostii, w Tabernakulum. WDZIĘCZNOŚĆ za piękny czas tych rekolekcji i wyrażamy Panu Bogu i wszystkim, którzy się za nas modlili!

Już niedługo…
close slider

Brak wydarzeń w najbliższym czasie