Matka Boża nam błogosławi! Przez oo. Redemptorystów zaprosiła nas na odłożony w czasie Odpust tuchowski, dokładnie na dzień Jej Święta w tajemnicy Narodzenia, tradycyjnie nazywany Świętem Matki Bożej Siewnej. Wraz z wiernymi, tego dnia licznie przybyłymi z okolicy, mogliśmy modlić się za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego, ofiarować za te osoby dar Mszy Świętej, poprowadzić Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Drogę Krzyżową. Chwała Panu!

Już niedługo…
close slider

Brak wydarzeń w najbliższym czasie