Guabira

Guabira jest pierwszym domem Sług Jezusa w Boliwii.
Dom w Guabirá został otwarty 6.09.1992 r. kiedy do Boliwii przyjechały pierwsze Sługi Jezusa: Irena, Maria, Małgorzata. Już od początku siostry były odpowiedzialne za Centrum pastoralne w Guabira, które obecnie liczy ok. 10.000 mieszkańców. Księża dojeżdżają tu dwa razy w tygodniu, aby sprawować Eucharystię i spowiadać.

Pierwsze siostry musiały szybko i choćby w stopniu podstawowym opanować język hiszpański, aby od lutego podjąć pracę nauczycieli religii w szkołach i katechizację dzieci i młodzieży w dwóch kościołach znajdujących się w dwóch dzielnicach: Villa Busch i Villa Fatima. Jeden z nich, większy, jest jeszcze w budowie. Ponadto siostry jeździły do 3 wiosek: Naico, La Esperanza i Los Chacos, gdzie przygotowywały dzieci i młodzież do I Komunii św. i do bierzmowania oraz prowadziły nabożeństwa.

Od 1994 siostry przejęły przychodnię zdrowia w Villa Fatima i rozpoczęły pracę jako pielęgniarki, lecząc ducha i ciała pacjentów. Od kilku lat przychodnia jest zamknięta, gdyż siostry pielęgniarki wróciły do Polski, a siostry Boliwijki dopiero się uczą tego rzemiosła.

Z grup młodzieżowych, które prowadziły siostry, wyłaniały się dziewczęta zainteresowane życiem poświęconym Bogu. Już w 1999 roku narodziły się pierwsze boliwijskie powołania. W grudniu 2011 roku pierwsze dwie Boliwijki: Natividad i Gabriela złożyły śluby wieczyste.

Obecnie wspólnota Sług Jezusa w Guabira liczy 5 sióstr. Jedna z nich studiuje na kierunku pedagogicznym. Wszystkie siostry zaangażowane są w pracę pastoralną w dwóch dzielnicach i dwóch kościołach, do której należą:

  • przygotowanie do sakramentów świętych: chrztu, I Komunii i bierzmowania,
  • prowadzenie spotkań formacyjnych dla rodzin, grupowych i indywidualnych,
  • prowadzenie grup Milicji Niepokalanej dzieci i młodzieży,
  • formacja ministrantów oraz nadzwyczajnych ministrów Eucharystii w Guabira
  • prowadzenie spotkań raz w miesiącu z grupami żywego Różańca,
  • raz w roku siostry wraz z młodzieżą realizują misje w miejscowości Isama
  • troska i obsługa dwóch kościołów; oprócz organizowania nabożeństw jak droga krzyżowa, różaniec, nowenny, dbają o czystość świątyń, przygotowują dekoracje, itp. Kapłani dojeżdżają do kościołów tylko w niedziele i we wtorki.
  • w Naico miejscowości oddalonej o 10 km od Guabira siostry przygotowują dzieci i młodzież do chrztu św., I Komunii i do bierzmowania.