Błagam o uwolnienie

Błagam o uwolnienie

Błagam o uwolnienie od ogarniającego zwątpienia, niewiary, od dręczących myśli, lęków, obsesji, natręctw. Proszę o mocną, czystą, pewną, żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, gorącą miłość do Boga w Trójcy Jedynego i każdego człowieka, by jak najlepiej, najpobożniej przeżyć Wielki Tydzień i Triduum Sacrum. Błagam o modlitwę za mojego ojca, który obraża Kościół, kapłanów, gardzi sakramentami, i o ożywienie wiary dla mojej mamy, by jak najszybciej przystąpili do sakramentów świętych, pojednali się z Bogiem i przyjęli Eucharystię.