O łaski uzdrowienie z chorób

O łaski uzdrowienie z chorób

O łaski uzdrowienie z chorób
Z covid
Za uzdrowionych bliskich z covid o zanik powikłań
o zanik guzków na płucach dla Janka
Uleczenie węzłów i serca Andrzeja
Oskrzeli powikłanych u Anny
uleczenie kości i stawie u Danuty
uleczenie dzieci z chorób i zmian
Jezu Ty się tym zajmij