o nawrócenie wszystkich ludzi

o nawrócenie wszystkich ludzi

o nawrócenie wszystkich ludzi szczególnie za Piotra, Lucynę, Annę i Stanisława