O pomyślne zdanie matury przez

O pomyślne zdanie matury przez

O pomyślne zdanie matury przez Marysię. Bóg zapłać