O przemianę wewnętrzną Krzysztofa

O przemianę wewnętrzną Krzysztofa

O przemianę wewnętrzną Krzysztofa w intencji Bogu wiadomej o zdrowie zgodę opiekę Maryi, Boże błogosławieństwo, światłość i dary Ducha Św., pozytywne załatwienie spraw i potrzebne łaski Zuzi, Krzysztofowi i jego rodziny, Ks. Kazimierzowi -siły w posłudze duszpasterskiej bliźnim.