Panie Jezu Chryste

Panie Jezu Chryste

Panie Jezu Chryste w Twoje Imię i za wstawiennictwem Matki Bożej proszę Boga Ojca o zdrowie, ochronę od zła, wzajemną miłość, odpuszczenie grzechów, dary Ducha Świętego i błogosławieństwo dla rodzin: Jana, Piotra, Olka, Kazimierza, Ireny, Teresy, Franciszka i Joanny. Amen