Pragnę podziękować za przyczyną Bł.

Pragnę podziękować za przyczyną Bł.

Pragnę podziękować za przyczyną Bł. Honorata Koźmińskiego samemu Panu Bogu, że mnie jeszcze trzyma przy życiu (pomimo raka).
Jednocześnie pragnę gorąco polecić niełatwą posługę Sióstr ze Zgromadzenia Sług Jezusa w Tarnowie, które złotymi zgłoskami zapisały się w dziejach diecezji tarnowskiej. Niech Dobry Bóg obdarzy zdrowiem i potrzebnymi łaskami żyjące Siostry, a przyjmie do Nieba zmarłe.
Deus Caritas Est.