Proszę aby Pan dotknął swoją

Proszę aby Pan dotknął swoją

Proszę aby Pan dotknął swoją Łaską uzdrowienia Tatę Agnieszki – Janusza Brodackiego! Niech się stanie Jego Wola! Proszę o modlitwę wstawienniczą. Zofia