Proszę o modlitwę za Andrzeja

Proszę o modlitwę za Andrzeja

Proszę o modlitwę za Andrzeja, aby w tym roku zdał egzamin pisemny z polskiego, aby egzaminator mu zaliczył.
Proszę o pomoc w tej sprawie, niech Matka Boża błogosławi i chroni Andrzeja.