Proszę z całego serca

Proszę z całego serca

Proszę z całego serca o modlitwę w intencji syna Kuby by pomyślnie zdał egzaminy ósmoklasisty i dostał się do wybranej szkoły. By Św. Józef pomógł w lipcu znaleźć mieszkanie dla naszej rodziny.