W intencji mojego rychłego pogodzenia

W intencji mojego rychłego pogodzenia

W intencji mojego rychłego pogodzenia się z Marleną.