Korona Królowej Polski
2 maja 2024

Czwartek po Pięćdziesiątnicy

Między Uroczystością Zesłania Ducha Świętego a Uroczystością Trójcy Przenajświętszej obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Święto to zainicjował papież Benedykt XVI w ostatnich dniach swego pontyfikatu, aby upamiętnić Rok Kapłański, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 r. Papież Pius XII w encyklice Mediator Dei napisał: „Chrystus jest kapłanem, ale kapłanem dla nas, a nie dla siebie, ponieważ w imieniu całego rodzaju ludzkiego zanosi Ojcu Przedwiecznemu prośby i wyrazy czci religijnej; On jest żertwą ofiarną, ale dla nas, ponieważ w miejsce człowieka obarczonego grzechami stawia siebie samego”. Dla księży ten dzień jest szczególną okazją do wpatrywania się w Chrystusa Kapłana, a dla wiernych – okazją do wdzięczności i radości płynącej z faktu naszego odkupienia i zachętą do modlitwy za kapłanów. MH