Nabożeństwa majowe w Cochabamba
31 maja 2018
Jubileusz w Kiełczewicach – 10.06.2018 r.
2 lipca 2018

Jubileusz 100-lecia Domu Zakonnego Zgromadzenia Sług Jezusa w Kiełczewicach

10 czerwca b.r. wspólnota w Kiełczewicach Maryjskich świętowała Jubileusz 100-lecia swego istnienia.

Mszy św. dziękczynnej sprawowanej w kościele parafialnym przewodniczył ks. abp Stanisław Budzik, biskup lubelski. Wśród koncelebransów byli:ks. Krzysztof Brodaczewski, proboszcz parafii w Kiełczewicach Maryjskich, ks. Dariusz Ziółkowski, dziekan dekanatu zakrzowieckiego, ks. prof. Anzelm Weiss, ks. prałat Józef Zbiciak, ks. prof. Ambroży Skorupa, ks. kan. Roman Łaska, o. dr Andrzej Baran OFMCap., o. Szczepan Dzyr OFMCap., ks. Mariusz Grankowski. W kościele licznie zgromadziły się Sługi Jezusa, na czele z przełożoną generalną Barbarą Latochą, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a wśród nich Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Chmielik, zastępca przewodniczącego Rady Powiatu Lubelskiego, Jan Andrzej Dąbrowski, wójt Gminy Strzyżewice, Barbara Zdybel, zastępca wójta Gminy Strzyżewice, Ferdynad Rymarz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, dawne wychowanki dawnego Domu Dziecka w Kiełczewicach oraz pracownicy funkcjonującego obecnie Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach, prowadzonych przez Zgromadzenie Sług Jezusa, a także liczni parafianie.

W homilii Ksiądz Arcybiskup nawiązał do Ewangelii i podkreślił, że wypełnianie w życiu woli Bożej ma duże znaczenie dla zyskania zaszczytnego tytułu „matki, siostry i brata” Jezusa. Kaznodzieja przybliżył historię działalności Sług Jezusa w Kiełczewicach, życząc im wierności w wypełnianiu woli Ojca.

Po Mszy św. wszyscy Goście zgromadzili się przed 100-letnim budynkiem Sług Jezusa, na którym umieszczona została tablica upamiętniająca pobyt Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ówczesnego biskupa lubelskiego, w Domu Zakonnym Sług Jezusa w Kiełczewicach w dniu 2 sierpnia 1948 r. Tablicę odsłonili: ks. abp Stanisław Budzik, Barbara Latocha i Dorota Frąk, przełożona Domu. Następnie Ksiądz Arcybiskup dokonał aktu poświęcenia tablicy pamiątkowej.

Zebranych powitała Dorota Frąk, przełożona Domu. Do grona Gości dołączył Paweł Pikula, starosta Powiatu Lubelskiego. Dzięki prezentacji multimedialnej zebrani Goście zapoznali się z historią działalności Sług Jezusa w Kiełczewicach. Z okazji 100-lecia Domu Zakonnego Sług Jezusa statuetkami „Przyjaciel Domu” zostali wyróżnieni: Krzysztof Michałkiewicz, Paweł Pikula, Jan Andrzej Dąbrowski, Panie z Klubu Seniora w Kiełczewicach Górnych, ks. Anzelm Weiss, ks. Józef Zbiciak, ks. Andrzej Jurczyszyn, Henryk Grzywa, Leszek Szyszka, o. Andrzej Baran OFMCap., Sylwester Grzywa i Adam Cnota. Po wręczeniu statuetek głos zabrali Goście. W wypowiedziach podkreślali znaczący udział sióstr w pochylanie się nad człowiekiem potrzebującym wielorakiej pomocy.
Po obiedzie wystąpiły Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej, które zaprezentowały układ taneczny oraz inscenizację pod tytułem „Rejs przyjaźni”. Opiekunki prowadzące zespół teatralny oraz aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Dalsze świętowanie przebiegało w małych grupach. Dzieci i młodzież wzięła udział w wiejskiej grze historycznej przybliżającej dzieje Zgromadzenia Sług Jezusa w Kiełczewicach. Chętni uczestniczyli w przejażdżce sentymentalnej po okolicy wozem zaprzężonym w konie. Panie, które swe dzieciństwo spędziły w Domu Dziecka w Kiełczewicach, wspominały z rozrzewnieniem tamten czas i ważne dla nich osoby. Wieczór zamknęła zabawa z klownem i bankami mydlanymi.

Wśród licznych zaplanowanych wydarzeń znalazło się spotkanie po latach, przyjacielskie rozmowy i odpoczynek na łonie pięknej przyrody. We wszystkich sercach gościła radość i wdzięczność za miniony czas, ludzi, dokonania. Uczestnicy dzielili się przekonaniem, że nad Wspólnotą sióstr i nad nimi od 100 lat czuwała Opatrzność Boża.