Powrót do Galilei
30 marca 2024

Korona Królowej Polski

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Polski został koronowany papieskimi koronami 8 IX 1717 r. Była to pierwsza, dokonana poza Rzymem i Italią, koronacja cudownego obrazu Matki Bożej. Mniej znanym wydarzeniem, mającym uczcić Królową Polski, jest umieszczenie złotej korony na szczycie wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie. Pierwszą koronę wykonano już w 1628 roku. Jej pojawienie się na wieży związane jest z objawieniami włoskiego jezuity o. Giulio Mancinellego, w których Maryja trzykrotnie poleca nazywać się Królową Polski i wzywa do modlitwy za Polskę. Następną, zachowaną do dziś koronę, wykonano w roku 1666, a więc w dziesiątą rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza i oficjalnego ogłoszenia Maryi Patronką i Królową Polski. Maryjo, Królowo Polski- módl się za nami.