Adopcja
Serca

Adopcja Serca to życzliwe przyjęcie boliwijskiego dziecka, objęcie go codzienną modlitwą oraz pokrycie kosztów jego utrzymania i wykształcenia.

Adopcja Serca polega na pomocy dziecku w jak najszybszym usamodzielnieniu się, czyli zdobyciu zawodu. Rodzina adopcyjna wpłaca na konto Sekretariatu Misyjnego równowartość 15 dolarów na miesiąc. Kwota ta wystarcza na skromne utrzymanie i wykształcenie dziecka w zakresie szkoły podstawowej, a po jej ukończeniu nauki zawodu. Dzieci nie otrzymują tych pieniędzy w gotówce, ale misjonarki czuwają, by dziecko nie było głodne oraz w miarę potrzeby miało ubrania, książki i przybory szkolne.

Do Adopcji Serca zgłaszają dzieci misjonarki ze Zgromadzenia Sług Jezusa. To one wskazują dzieci najbiedniejsze z biednych i przesyłają ich aktualne dane.

Jak to działa?

Rodziną Adopcyjną mogą być rodziny, małżeństwa, osoby samotne, klasy szkolne oraz grupy kilku osób składające się na utrzymanie jednego dziecka. Decydując się na adopcję należałoby pomyśleć o tym, by wspomagać dziecko przez okres potrzebny do ukończenia przez niego jakiegoś etapu szkoły, zdobycia zawodu, itp.

Czas oczekiwania na informację o dziecku może być różny. Nie należy się niepokoić tym, że pieniądze nie dojdą do adoptowanej osoby. Boliwia jest daleko i przepływ korespondencyjny trwa dłużej.


Jak przystąpić do Adopcji Serca?

Proszę wypełnić zamieszczony formularz.

Okres oczekiwania na przydzielenie dziecka liczy się od momentu dokonania pierwszej wpłaty na konto, a nie od wysłania deklaracji.

Przelew z dopiskiem ADOPCJA SERCA dokonaj na nr konta:

Zgromadzenie Sług Jezusa
ul. Sewerynów 8
00-331 WARSZAWA

Bank PKO S.A. XIII /O Warszawa
12 1240 2034 1111 0000 0306 9231

Podziękowania

Dzieło Adopcji Serca przy Zgromadzeniu Sług Jezusa jest dziełem wielu ludzi. Pragniemy serdecznie podziękować każdej osobie, która wzięła pod opiekę dziecko z naszych misji w Boliwii. Dziękujemy wszystkim rodzicom adopcyjnym, którzy poprzez modlitwę i ofiarę pomagają najbiedniejszym dzieciom i młodzieży budować swoją przyszłość i wrastać w wierze. Dziękujemy tym, którzy animują i organizują rożne grupy do podjęcia Adopcji Serca.

Wspólnie możemy zrobić wiele dobrego i nieść Dobrą Nowinę nie tylko słowem i modlitwą ale przede wszystkim świadectwem i konkretnymi czynami. A to przemawia bardzo mocno: zadziwia dzieci z Boliwii, które otrzymują pomoc i ich rodziny, pozwala im doświadczyć opieki Boga poprzez Waszą życzliwość i troskę, a tym samym zbliża do Niego.

Wszystkim niech Bóg wynagrodzi czynione dobro obfitym błogosławieństwem, potrzebnymi łaskami oraz życzliwością ludzi.

Informacje kontaktowe