Modlitwy za powołanych i powołania
1 lipca 2019
Modlitwy do Chrystusa Sługi
1 lipca 2019

Modlitwa za przyczyną Maryi, Służebnicy Pańskiej

Maryjo, Matko i Pani nasza, Najpokorniejsza Służebnico Pańska! Cześć Ci oddajemy jako Matce Pana naszego Jezusa Chrystusa i Matce Kościoła świętego, a w szczególny sposób naszej Rodziny zakonnej, dla której jesteś wzorem całkowitego oddania się Bogu i zbawczej misji Twojego Syna. Dziękujemy Ci za macierzyńską opiekę, jaką otaczasz naszą Rodzinę zakonną od samego początku jej istnienia. Prosimy Cię, wyjednaj nam łaskę Bożego miłosierdzia i przebaczenia. Spraw, by nasze serca były otwarte na działanie Ducha Świętego, a życie i praca pokorną służbą Bogu i ludziom. Naucz nas iść Twoimi śladami, byśmy były wierne powołaniu, miłowały Boga ponad wszystko i wielkodusznie wypełniały swe święte zobowiązania podjęte w czasie profesji zakonnej. Uproś nam łaskę coraz ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem, abyśmy stawały się w naszych wspólnotach i wśród ludzi znakami ewangelicznej wiary i miłości, dobroci i wyrozumiałości, aby w ten sposób wszystkich pociągnąć do Boga. Niech Twoje słowa: Oto ja służebnica Pańska staną się rzeczywistością w naszym codziennym życiu. Amen.[1]

 

Wszechmogący Boże, Ty przyjąłeś z upodobaniem posługę miłości, którą spełniła Matka Twojego Syna wobec Elżbiety, przyjmij naszą gotowość służenia Tobie i bliźnim i przemień ją w czyn. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.[2]

 

Boże, Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy, Maryi, i przez Nią zesłałeś nam Zbawiciela, spraw, byśmy od Niej uczyły się pokornego przyjmowania Twojego Syna Jezusa Chrystusa za naszego Pana i wiernej służby Jemu. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.[3]

 


[1] Pacierz, nowenny i tridua, Warszawa 1980, s. 156-157.

[2] Por. modlitwa nad darami z 31 maja.

[3] Por. prefacja o NMP (2).