Modlitwa za przyczyną Maryi, Służebnicy Pańskiej
1 lipca 2019
Modlitwa o właściwy wybór drogi życiowej przez dziewczęta
1 lipca 2019

Modlitwy do Chrystusa Sługi

Jezu Chryste, nasz Panie, pomóż nam gorliwie przygotować się na Twoje przyjście, abyś, gdy przyjdziesz i zapukasz do naszych drzwi, zastał nas – sługi Twoje – czuwające na modlitwie i z radością głoszące Twoją chwałę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.[1]

 

Jezu Chryste, nasz Panie, niech nas nie opuszcza Twoja łaska, ale niech nas utwierdza w świętej służbie i zapewni nam nieustannie Twoją pomoc. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.[2]

 

Jezu Chryste, nasz Panie, Ty sam nas pobudzasz do służenia Tobie, oświeć serca Twoich sług by trwały wiernie przy Tobie i łaskawie wysłuchaj nasze prośby. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.[3]

 

Jezu Chryste, nasz Panie, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogły doznawać skutków Twego miłosierdzia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.[4]

 

Jezu Chryste, spraw, abyśmy znajdowały radość w Twojej służbie, albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, naszemu Panu i Oblubieńcowi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.[5]

 

Panie Jezu Chryste, udziel hojnie swoim sługom opieki i łaski, daj nam zdrowie duszy i ciała, szczerą miłość wzajemną i stałą gotowość do Twojej służby. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.[6]

 

Jezu Chryste, nasz Panie, daj nam, byśmy wpatrzone w Ciebie, przyjmującego postać sługi, służyły Tobie z wierną miłością i osiągnęły szczęście przebywania z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.[7]

 

Panie Jezu, który przyjąłeś gościnę w domu swoich przyjaciół i ich posługiwanie, spraw, abyśmy z wiarą usługując Tobie i w naszych bliźnich zasłużyły na przyjęcie do Twojego domu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.[8]

 

Panie Jezu, pokornie Cię błagamy, abyś przyjął naszą służbę, tak jak przyjąłeś z upodobaniem pełne miłości posługiwanie świętej Marty w Betanii. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.[9]

 

Boże, Ty dałeś nam wzór w Twoim Synu, który przyszedł aby służyć, a nie by być obsługiwanym. Spraw, byśmy podjęły to pouczenie i służyły bliźnim w pokorze, cichości i bezinteresownie, będąc przyjazne dla wszystkich. Niech siłę do takiej służby czerpiemy z modlitwy, z bliskości swego Pana. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.[10]

 

Boże, Twój Syn, a nasz Pan obmył nogi uczniów, aby dać nam przykład, jak mamy postępować. Prosimy Cię, pogłębiaj w nas ducha służby, byśmy były prawdziwie sługami Jezusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.[11]

 

Boże, Ty sprzeciwiasz się pysznym, a dajesz łaskę pokornym, udziel nam prawdziwej pokory, jakiej przykład dał nam Twój Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus, abyśmy nie obrażały Ciebie pychą, lecz poddane Tobie otrzymywały Twoje łaski. Amen.[12]

 

Obdarz nas, Boże, duchem pokory i miłości, aby nasze życie stało się ofiarą żywą, świętą i miłą Tobie. Spraw, abyśmy żyjąc według Ewangelii stawały się coraz bardziej podobne do Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana, który przyjął postać Sługi. Amen.[13]

 

Panie Jezu Chryste, który z miłości ku nam raczyłeś wyniszczyć samego Siebie, przyjmując postać Sługi, prosimy Cię, daj nam łaskę zrozumienia i ukochania służby bliźnim i ofiarnego jej pełnienia. Spraw, byśmy o tym zawsze pamiętały, a wysiłkom naszym pobłogosław i uczyń je owocnymi. Amen.[14]

 

Jezu Chryste, Ty jesteś moim Panem, a ja Twoją sługą. Czyń ze mną, co chcesz, co uznajesz za dobre. Mnie zaś daj tylko wiarę, że masz pełne prawo do mnie oraz miłość, bym podejmowała to, co mi dajesz. Amen.[15]

 

Panie, oto jestem na Twoje wołanie. Mów do mnie, bo sługa Twoja Cię słucha. Spraw, bym zapatrzona w Ciebie, mego Pana i Mistrza umywającego nogi uczniom, czyniła tak, jak Ty czyniłeś, a przez to zasłużyła na Twoją obietnicę, że gdzie Ty będziesz, tam będzie i Twój sługa.[16]

 

Panie, Ty dajesz mi wzór służby, pokory i ofiary, gdyż nie przyszedłeś na ziemię, by Ci służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Proszę Cię, daj mi tę łaskę, bym nie szukała siebie i swojej chwały, lecz bym chciała stać się sługą wszystkich osiągając w ten sposób Twoją bliskość i wieczne przebywanie z Tobą. Amen.[17]

 

Jezu Chryste, mój Panie, daj mi gotowość służenia Tobie i bliźnim. Niech moje biodra będą przepasane, i zapalone pochodnie, byś zawsze miał mnie do swojej dyspozycji, bez względu na to, o której godzinie przyjdziesz i czego zażądasz ode mnie. Spraw, by moja służba była bezinteresowna i bym zawsze mogła powiedzieć Ci: sługą nieużyteczną jestem, wykonałam to, co do mnie należało. Amen.[18]

 


[1] Por. kolekta z poniedziałku I tyg. Adwentu.

[2] Por. kolekta z wtorku III tyg. Wielkiego Postu.

[3] Por. kolekta ze środy V tyg. Wielkiego Postu.

[4] Por. kolekta z 24 niedzieli zwykłej.

[5] Por. kolekta z 33 niedzieli zwykłej.

[6] Por. modlitwy nad ludem, Mszał Rzymski, s.394*.

[7] Por. kolekta z 10 lutego.

[8] Por. kolekta z 29 lipca.

[9] Por. modlitwa na ofiarowanie z 29 lipca.

[10] Por. kolekta Mszy św. za pełniących służbę w Kościele.

[11] Por. modlitwa nad darami Mszy św. za pełniących służbę w Kościele.

[12] Por. kolekta Mszy św. o pokorę.

[13] Por. kolekta z 9 września, Mszał Franciszkański.

[14] Pacierz, nowenny i tridua, Warszawa 1980, s.47.

[15] Por. 1 Sm 3, 18.

[16] Por. 1 Sm 3, 8-9; J 13,12-15.

[17] Por. Mt 20, 26-28.

[18] Por. Łk 12, 35-37; 17, 10.