Eucharystia – Marzenna Straszewicz
4 lipca 2019

Modlitwy za Ojczyznę – Grażyna Brączyk

Modlę się, Boże, do Ciebie

i serce z radości śpiewa
że chciałeś, by nasza Polska
na mapy świata wróciła.
By wolna i suwerenna,
od gór do morza wspaniała,
w duszach / sercach/ swych synów i córek,
moralnie się odradzała.
Oto jesteśmy przed Tobą,
wolni, choć grzechem złamani.
A widząc Twój krzyż i MIŁOŚĆ,
w pokorze serca błagamy
zmiłuj się, Chryste, króluj nad nami.
Niech wzrasta, wiara, nadzieja, miłość
i Duch Twój łaską nas otoczy.
A jeśli zechcesz będziemy ISKRĄ,
PROROKIEM dla Europy.
Amen.

****************************************

Modlę się Boże za Polskę, moją Ojczyznę kochaną

zdeptaną i poniżoną, lecz z Tobą NIEPOKONANĄ.
Tyś Ją przez wieki prowadził, ochraniał swoją prawicą.
Bronił od obcych i swoich, był Jej jedyną KOTWICĄ.
Za grzechy, wady, nałogi, złe czyny Jej synów i córek.
Przepraszam Cię Boże Najświętszy, i Rany Twe święte całuję.
Ty nas wspierałeś w walce, w dążeniu do wolności,
Aż zajaśniała nam ZORZA, Nowej Niepodległości
A teraz tyle problemów i tyle zadań przed nami
…………………….
Choć przeszłość nie była łatwa, Ty byłeś z naszymi ojcami.
Wierzymy, Boże, wierzymy, że zginąć nam nie pozwolisz,
ale od wpływów szatana i zła wszelkiego wyzwolisz.
Chcemy być Twoim Królestwem, Ty rządź i króluj nad nami
i wspieraj swoją wszechmocą i potrzebnymi łaskami.
Twa Matka – nasza Królowa, niech się przyczynia za nami,
by hasła ojców : Bóg, honor, Ojczyzna,
były także naszym hasłami.
Amen.

****************************************

Modlę się Boże do Ciebie,

modlitwą wielkiej wdzięczności
za Ukochaną Ojczyznę,
za DAR NIEPOGLEGŁOŚCI.

Tyś nam w niewoli pomagał,
otaczał płaszczem miłości,
aż zajaśniała nam zorza,
pięknej, choć kruchej wolności.
Ty widzisz nasze czyny,
pragnienia, myśli, zamiary
Ty czujesz, że chcemy być wolni,
wierni, święci, wspaniali.
Lecz coś nas ciągle dzieli
i spycha do otchłani.
Dlatego kornie błagamy,
zmiłuj się, Chryste, nad nami.
Niech Duch TWÓJ wstąpi w NARÓD
odnowi serca i dusze,
byśmy zasłużyć mogli
na nowe JUBILEUSZE.
Amen.

*****************************************

Modlę się Boże za Polskę,

za Polskę dzięki Ci składam
i za JEJ wolność dziękuję
i o JEJ WOLNOŚĆ i ŚWIĘTOŚĆ błagam.
TY JESTEŚ Ojcem i Stwórcą,

TY JESTEŚ Panem nad pany,
dlatego kornie dziś proszę
zmiłuj się, Chryste, nad nami.
Niech nasze wady i grzechy,
nałogi i niewierności
wypali i oczyści ogień pokutnej miłości.
Duch Twój jak gołębica,
języki ognia płonące
oczyszczą i odnowią,
rozpalą serca stygnące.
Gniew nasz, waśnie i spory
niech w Twoim SERCU spłoną.
Uczyń nas NOWYM LUDEM
i chwały swojej KORONĄ.
Amen.

***********************************

Modlę się Boże do Ciebie,

modlitwą szczerą i czystą
za Ukochaną Polskę
Jej teraźniejszość i przyszłość.
By nam nie brakło chleba,
dla duszy i dla ciała
By Polska,

od stu lat znów NIEPODLEGŁA,
Królestwem Twoim się stała.
By Syny Jej i Córy,
w PRZYMIERZU z Tobą trwali
i wiarę jak KOTWICĘ,
swym dzieciom przekazali.
By WŁADZA TOBĄ silna,
PRAW TWOICH przestrzegała.
A POLSKA rosnąc w siłę,
w miłości Twej wzrastała.
Bo tylko TYŚ Jest ŚWIĘTY
i tylko TYŚ Jest PANEM
i tylko z Tobą POLSKA
istnieć nie przestanie.
Amen.