Nowenna przed rocznicą śmierci Matki Założycielki Eleonory Motylowskiej – Rok A
1 lipca 2019
Modlitwa za przyczyną Maryi, Służebnicy Pańskiej
1 lipca 2019

Modlitwy za powołanych i powołania

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej w intencji osób konsekrowanych

(na podstawie VC 111- 112)

Przenajświętsza Trójco, błogosławiona i błogosławiąca, napełnij błogosławieństwem nas, których powołałaś, abyśmy wyznawali wielkość Twojej miłości, Twojej miłosiernej dobroci i Twojego piękna.

Ojcze Święty, uświęć nas, którzy poświęciliśmy się Tobie dla chwały Twojego Imienia. Wspomagaj nas swoją mocą, abyśmy mogli świadczyć, że Ty jesteś początkiem wszystkiego, jedynym źródłem miłości i wolności. Dziękujemy Ci za dar naszego życia, życia konsekrowanego, które z wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swoją powszechną misję, wzywa wszystkich, by zmierzali ku Tobie.

Jezu Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty powierzyłeś swoją drogę życia nam, których powołałeś. Nadal przyciągaj do Siebie ludzi, którzy będą dla współczesnego człowieka świadkami Twego miłosierdzia, zapowiedzią Twojego powrotu, żywym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania. Niech żadna próba nie oderwie ich i nas od Twojej miłości!

Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom rozdzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło życia, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię: napełnij nasze serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól nam zaznać Twojej przyjaźni, napełnij nas radością i pociechą, pomagaj nam przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń nas odblaskiem Boskiego piękna. Daj nam odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Maryjo, Wizerunku Kościoła, wspomagaj nas w dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości. Zawierzamy się Tobie, Dziewico Nawiedzenia, abyśmy umieli wychodzić naprzeciw ludziom potrzebującym pomocy, a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz nas głosić wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w świecie, aby wszystkie ludy wielbiły Twoje imię. Wspomagaj nas w pracy dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych nadziei, ostatnich i tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Twego Syna.

Ty, Maryjo, pragniesz naszej duchowej i apostolskiej odnowy przez miłość do Chrystusa i całkowite oddanie się Jemu. Dlatego naszą modlitwę kierujemy z ufnością do Ciebie. Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna, abyśmy otrzymując dar naśladowania Go przez swe poświęcenie, umieli o Nim świadczyć przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz z wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu.

Prosimy Cię, aby we wszystkich i we wszystkim został otoczony chwałą, błogosławieństwem i miłością Najwyższy Władca wszystkich rzeczy, którym jest Ojciec, Syn i Duch Święty.