Modlitwy za przyczyną Matki Założycielki Eleonory Motylowskiej
4 lipca 2019

Modlitwy za przyczyną bł. Ojca Honorata Koźmińskiego

Wezwania do bł. O. Honorata 1

Błogosławiony Honoracie, wierny naśladowco św. Franciszka, módl się za nami
Pokorny i ubogi synu Serafickiego Ojca,
Wnikliwy słuchaczu Słowa Bożego,
Miłośniku Chrystusa utajonego w Eucharystii,
Posłuszny natchnieniom Ducha Świętego,
Wierny głosicielu czci Maryi Niepokalanej,
Heroicznie wierny synu Kościoła świętego,
Krzewicielu życia według Ewangelii,
Błogosławiony Honoracie, Patronie odkrywania drogi życiowej,
Wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzkie,
Wytrwały szafarzu Sakramentu Pojednania,
Światły kierowniku sumień w konfesjonale,
Zatroskany o losy Ojczyzny,
Wzywający do trwania na ojczystej ziemi,
Błogosławiony Honoracie, oddany modlitwie i pokucie,
Pragnący wszystkim ukazać miłość Bożą,
Cierpliwie znoszący krzyże i utrapienia,
Zachowujący nieustanną wdzięczność za dar powołania,
Pokorny wobec tajemnic Bożych,
Wzorze niezłomnej nadziei,
Błogosławiony Honoracie, wytrwały w dążeniu do świętości,
Patronie zawierzenia i wytrwania,

 

Ukochany nasz Ojcze i przewodniku,

Módlmy się: Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata kapłana duchem troskliwej miłości i dałeś mu łaskę wiele dusz pojednać z Tobą, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę … . Spraw, aby wszyscy chrześcijanie dostąpili Twojego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą w doskonałej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwy różne 2

Błogosławiony Ojcze Honoracie, Patronie zawierzenia i wytrwania, uproś nam umiłowanie życia zakonnego, wyjednaj łaskę prawdziwej odnowy, zapal nas gorliwością apostolską i ukaż drogę służby tym, do których posyła nas Bóg. Amen.

*

Błogosławiony Ojcze Honoracie, Ty wiernie wypełniłeś wolę Bożą i wielu ludziom pomogłeś odkryć tajemnicę powołania. Prosimy Cię, uproś nam łaskę umiłowania naszego powołania i radosnego naśladowania Jezusa Chrystus, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.

 

MODLITWA O KANONIZACJĘ BŁ. OJCA HONORATA KOŹMIŃSKIEGO

Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz, że dałeś nam w osobie Błogosławionego Ojca Założyciela wzór heroicznej miłości, wyrzeczenia i zapomnienia o sobie, a życia tylko dla Twej chwały. Dziękujemy Ci za przekazany nam przez niego ideał ukrytego życia zakonnego i serdecznej troski, by Miłość była przez wszystkich znana i całym sercem kochana.

Prosimy Cię, Panie, racz obdarzyć Błogosławionego Ojca Honorata koroną świętych, a nam za jego przyczyną daj łaskę, abyśmy godnie szły w ślady Boskiego Twego Syna, służąc Ci w pokorze i miłości. Amen. 3

 

1 Błogosławiony Honorat Koźmiński. Materiały duszpasterskie, Warszawa 1989, s. 9.
2 Wg Modlitwy Południowe Braci Kapucynów.
3 Pacierz, nowenny i tridua, s. 152-153.