Muzeum

18 lutego 2006 roku Zgromadzenie obchodziło 150-lecie urodzin swej Założycielki Matki Eleonory Motylowskiej. Przygotowując tę uroczystość ówczesna przełożona generalna dr Anna Jakubczyk rzuciła myśl utworzenia „izby pamięci” poświęconej Założycielce. Podjęte w tym kierunku prace szybko zmieniły zamiar i „wymusiły” zorganizowanie Muzeum im. Matki Eleonory Motylowskiej.

Zebrane pamiątki – same oryginalne przedmioty – prezentowane są w dwóch salach. W pierwszej umieszczone zostały rzeczy używane przez Matkę Motylowską. Są to: ślubna obrączka, modlitewniki, dewocjonalia, pamiątki, ubrania i przedmioty codziennego użytku oraz piękne dywaniki wyhaftowane przez Matkę Eleonorę. Obok znalazły miejsce meble z epoki /niektórych używała Założycielka są to: biurko, fotel, pieczęcie, przybory do pisania, maszyna do pisania/oraz przedmioty i pamiątki Jej najbliższych Współpracowniczek, sztandary szkół prowadzonych przez Zgromadzenie i pamiątki związane z pracą wśród dziewcząt służących.

W osobnej gablocie umieszczone zostały pamiątki historyczne: krzyże, medale, odznaczenia, odznaki okolicznościowe plakiety przekazane przez siostry i ich rodziny. Wystawę na tej sali uzupełniają przedmioty przekazane przez wysoko urodzonych darczyńców duchownych i świeckich, którzy byli związani ze Zgromadzeniem w początkach jego istnienia.

W drugiej sali zgromadzone zostały pamiątki, które pozostały po pierwszych domach Zgromadzenia i pracy zadaniowej pierwszych sióstr. Są to sprzęty i naczynia z wyposażenia kuchni, pralni i stołówki i zakładu krawieckiego.

Obok w gablotach umieszczono różnego rodzaju narzędzia, szablony, próbki i wzory do haftu, kroju i szycia. Pracę w prowadzonych szkołach zawodowych potwierdzają różnego rodzaju wykonane dzieła. Osiągnięcia ówczesnych sióstr potwierdzają prezentowane w muzeum nagrody, dyplomy, kościelne i państwowe odznaczenia. Również w tej sali zaprezentowano kilka oryginalnych fotografii – tableau dokumentujących działalność poszczególnych domów w początkach działalności Zgromadzenia.

Muzeum im. Matki Eleonory Motylowskiej zostało otwarte na zakończenie sesji naukowej na temat życia i działalności Założycielki, która odbyła się w szkole Podstawowej im. św. Franciszka przy ul. Teresińskiej.

Galeria muzeum