Boży pośrednik
14 października 2020
Żeby Polska była Polską… czyli…?
12 listopada 2020

Nasi Bracia w czyśćcu

Oni czekają, mają tylko nas i pragną tylko jednego. Marzą o Miłości, chcą kochać i być kochanymi. Ta niespełniana tęsknota jest ich udręką, która trwa…
Pomóżmy ten ból przerwać, by Bóg mógł im dać to co najpiękniejsze w  bliskości Jego samego… Zawalczmy o naszych braci..