Nowenna przed rocznicą śmierci Matki Założycielki Eleonory Motylowskiej – Rok B
1 lipca 2019
Modlitwy za powołanych i powołania
1 lipca 2019

Nowenna przed rocznicą śmierci Matki Założycielki Eleonory Motylowskiej – Rok A

ROK LITURGICZNY A (trwa od 9 do 17 stycznia) do modlitwy prywatnej

Uwielbiajmy Boga za dar życia i powołania Matki Założycielki. Prośmy o miłość i jedność w Zgromadzeniu oraz o nowe powołania do Zgromadzenia i Apostolskiego Zjednoczenia Córek Maryi.

Modlitwa na każdy dzień:

Boże, który jesteś samą Miłością, bądź uwielbiony za życie i powołanie M. Eleonory. Dziękujemy Ci za to, że nas także wezwałeś do całkowitego poświęcenia się Tobie w Zgromadzeniu Sług Jezusa. Prosimy, abyśmy zespolone w jedno, mogły gorliwie i owocnie uczestniczyć w zbawczej misji Kościoła. W Twojej dobroci obdarz nas darem nowych sióstr. Amen.

Dzień I: Miłość Boża 9 stycznia

Bóg nas kocha i to jest największą przyczyną, że powinniśmy kochać Boga. Bóg – Wszystko, ja – nicość; i te dwie ostateczności nie tylko są zbliżone, ale złączone miłością.

Wiem, Panie, że kochasz mnie miłością czułą jak miłość matki. Oddaję Ci się całkowicie z ufnością dziecka. Daj mi we wszystkim, co mnie spotyka, widzieć Twoją wolę i z miłością wiernie ją spełniać. Amen.

Dzień II: Powołanie 10 stycznia

Zbawiciel wybrał mnie niegodną na szczególniejszą służbę swoją. Miłość za miłość, życie za życie oddaję Ci, Panie, bez żadnego zastrzeżenia, z całkowitym poddaniem się Twojej przenajświętszej woli.

Panie, z najgłębszą pokorą składam Ci dzięki za otrzymane łaski, a nade wszystko za łaskę powołania. Pragnę miłować Cię z całego serca miłością ufną i gotową na wszelkie ofiary. Amen.

Dzień III: Śluby zakonne 11 stycznia

Pan Jezus z miłości ku mnie umiera na krzyżu ogołocony ze wszystkiego, okryty ranami, posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Pragnę być wierną uczennicą Ukrzyżowanego Mistrza. Odnawiając ślub posłuszeństwa, oddaję moją wolę, rozum i serce, pragnąc we wszystkim, co mnie spotka, widzieć wolę Ukochanego Oblubieńca. Postanawiam też kochać nasze przepisy i wiernie je zachować. Odnawiając ślub ubóstwa, wyrzekam się na nowo wszelkich rzeczy ziemskich, pragnę ogołocić serce moje z wszystkich przywiązań ziemskich, skutki ubóstwa chętnie znosić. Dla wierniejszego zachowania czystości postanawiam umartwiać zmysły, starać się o wielką czystość sumienia i serca.

Ukochany Panie, dziękuję Ci za śluby, które mnie wiążą z Tobą. Spraw, abym zachowując je wiernie błogosławiła Cię i chwaliła za wszystko. Amen.

Dzień IV: Życie wspólne 12 stycznia

Dobry Bóg zebrał nas w jedną rodzinę. Przykład Chrystusa Pana, umywającego nogi Apostołom, uczy nas jak mamy całym sercem kochać siostry, jak się wyniszczać i upokarzać. Postanawiam kierować się miłością Chrystusa w stosunku do nich, z miłością znosić ich wady, z miłości oddawać im usługi, z miłością ustępować innym.

Panie, wspieraj mnie swą łaską, abym kochała wszystkie Siostry nadprzyrodzoną miłością, gotową na wszelkie poświęcenia. Amen.

Dzień V: Życie kontemplacyjno-czynne 13 stycznia

Będę szukać Boga we wszystkim, nie tylko na modlitwie, ale przy pracy i w zwykłych codziennych zajęciach, przez ustawiczne odnawianie intencji, pamięć na obecność Bożą, ciągłe jednoczenie swej woli z Jego Najświętszą wolą. Postanawiam oprzeć się z ufnością na Bogu, w modlitwie szukać siły i wsparcia.

Ukochany Panie, Ty sam możesz nasycić moje pragnienia miłowania Ciebie bez granic i jednoczenia się z Tobą w codziennej pracy. Spraw, abym ciągle zwracała się do Ciebie całym sercem i aby każda chwila mojego życia była aktem Twojej czci, uwielbienia Ciebie i dziękczynienia Tobie za otrzymane łaski. Amen.

Dzień VI: Duch służby 14 stycznia

Celem moim – służyć Bogu i bliźnim z zupełnym zapomnieniem o sobie. Pan Jezus nie żyje dla Siebie, poświęca wszystko i samego Siebie dla zbawienia dusz. Oto mój wzór, moje powołanie: żyć dla Boga, poświęcić się szerzeniu Jego chwały, stać się ofiarą całkowitą Jego miłości. Czy jednak jestem na wysokości tego zadania? Jaki duch mną kieruje, czy Chrystusa Pana, czy też duch świata?

Panie, im jaśniej dajesz mi poznać siebie, Twoją piękność, dobroć, miłosierdzie, tym więcej pragnę Cię ukochać nie tylko słowem, lecz czynem i ofiarną służbą. Spraw, abym coraz bardziej poznawała Ciebie. Amen.

Dzień VII: Ukryte życie zakonne 15 stycznia

Życie Chrystusa Pana w Nazarecie, ukryte, ubogie, pracowite, wzgardzone, mamy obrać za ideał naszego życia. Mamy opuścić wszystko, by posiąść Boga Samego i służyć Mu nie dla marnych pociech, nie egoistycznie, ale z najczystszej miłości, dla najwierniejszego naśladowania swego Mistrza i dla skuteczniejszej pracy nad zbawieniem dusz.

Jezu, ukryty w Najświętszej Rodzinie w Nazarecie. Spraw, abym nie pragnęła uznania u ludzi, a szukała jedynie woli Bożej w cichości i pokorze. Amen.

Dzień VIII: Apostolstwo 16 stycznia

Pan Jezus pokazuje nam wartość duszy ludzkiej oddając za nią życie i przelewając Krew Przenajświętszą. To powinno nas pobudzać do tego, abyśmy nie szczędzili sił, pracy i zdolności dla ratowania dusz. Gorliwość nasza powinna być skierowana do wszystkich i objawiać się we wszystkim, nie powinniśmy kłaść granicy naszemu poświęceniu i zdobywać się na wszystkie ofiary.

Panie, naucz mnie troszczyć się o zbawienie ludzi. Pomnóż moją gorliwość apostolską. Amen.

Dzień IX: Zjednoczenie z Jezusem 17 stycznia

Pan Jezus jest moim życiem. Zjednoczenie z Nim polega na trzymaniu się drogi, jaką nam wskazał: przede wszystkim na postępowaniu królewską drogą krzyża z całą miłością i ufnością oraz na pokornej miłości względem Sióstr. Jezus mieszka i żyje we mnie przez Komunię św., pod warunkiem, że ja będę żyć Jego Boskim życiem.

Mój Mistrzu, Spraw, bym Tobie wierzyła niezachwianie, tylko Ciebie słuchała, szła za Tobą i do Ciebie jedynie należała. Amen.