Nowenna przed rocznicą śmierci Matki Założycielki Eleonory Motylowskiej – Rok C
1 lipca 2019
Nowenna przed rocznicą śmierci Matki Założycielki Eleonory Motylowskiej – Rok A
1 lipca 2019

Nowenna przed rocznicą śmierci Matki Założycielki Eleonory Motylowskiej – Rok B

ROK LITURGICZNY B (trwa od 9 do 17 stycznia) do modlitwy prywatnej

Uwielbiajmy Boga za dar życia i powołania Matki Założycielki. Prośmy o miłość i jedność w Zgromadzeniu oraz o nowe powołania do Zgromadzenia i Apostolskiego Zjednoczenia Córek Maryi.

Modlitwa na każdy dzień:

Boże, który jesteś samą Miłością, bądź uwielbiony za życie i powołanie M. Eleonory. Dziękujemy Ci za to, że nas także wezwałeś do całkowitego poświęcenia się Tobie w Zgromadzeniu Sług Jezusa. Prosimy, abyśmy zespolone w jedno, mogły gorliwie i owocnie uczestniczyć w zbawczej misji Kościoła. W Twojej dobroci obdarz nas darem nowych sióstr. Amen.

Dzień I: Miłość Boża 9 stycznia

Stworzył mnie Bóg z miłości dla Swej chwały. Powinnam miłować Boga z całego serca. Mam Mu okazywać swoją miłość przez ukochanie i pełnienie Jego Najświętszej woli w każdej okoliczności, zdarzeniu, obowiązku i cierpieniu; mam tęsknić za Bogiem i gorąco pragnąć Jego miłości.

Boże, Ty jesteś dla mnie wszystkim, Ty jesteś źródłem dobra i szczęścia. W Tobie jedynie znajdę zaspokojenie wszelkich pragnień, siłę, męstwo i uspokojenie. Pragnę i łaknę Twej miłości. Nasyć to pragnienie i spraw, bym nigdy nie oderwała się od Ciebie. Amen.

Dzień II: Powołanie 10 stycznia

Ze wszystkich łask, jakie otrzymałam z Bożej szczodrobliwości, za najcenniejszą uważam łaskę powołania. To szczególne powołanie wkłada na mnie obowiązek gorętszej miłości do Boga, pragnienia szerzenia Jego chwały, troski serdecznej o dobro Kościoła.

Dziękuję Ci, Panie, za łaskę nad łaskami powołania do Twojej służby. Dopomóż mi, abym mogła dziękować nieustannie nie tylko słowami, ale dokładnym wypełnianiem obowiązków, wiernym zachowywaniem przepisów, chętnym znoszeniem krzyży i gorliwą pracą apostolską. Amen.

Dzień III: Śluby zakonne 11 stycznia

Czyż mogę stojąc pod krzyżem i spoglądając na Pana Jezusa, nie zapragnąć oddać miłości za miłość, nie oddać Mu się całkowicie bez żadnego zastrzeżenia ponawiając swoje śluby? Pragnę z miłości ku Bogu ogołocić się ze wszystkiego, nic nie uważać za swoje, odrywać serce od rzeczy doczesnych, wyrzec się całkowicie swej woli.

Umiłowany Panie, racz wejrzeć miłosiernie na moją ofiarę. Wspieraj mnie swoją łaską, abym wiernie zachowała śluby i wytrwała do końca, znosząc ochotnie wszelkie krzyże z miłości ku Tobie. Amen.

Dzień IV: Życie wspólne 12 stycznia

Wejdźmy do domu Najświętszej Rodziny i przypatrzmy się wspólnemu życiu ukrytemu. Tu mieszka miłość. Z miłości Bożej mam kochać siostry, być gotową w każdej chwili na ich usługi, w miarę możliwości służyć im radą, pociechą, czynem, starając się być wszystkim dla wszystkich.

Panie, daj nam Twą miłość, abyśmy żyły z miłości i dla Twojej miłości, stanowiąc prawdziwie jedną rodzinę. Amen.

Dzień V: Życie kontemplacyjno-czynne 13 stycznia

Pragnę we wszystkich czynnościach ukochać i widzieć Boga, to stanowi fundament życia wewnętrznego. Najzwyklejsze życie spędzone w skupieniu ma wartość w oczach Boga i jest świętym. Pragnę w czasie pracy, cierpień, zawodów, myśleć o Bogu, do Niego wszystko kierować, od Niego wszystko chętnie przyjmować.

Boże, pragnę wszystko czynić z czystej miłości do Ciebie. Spraw, bym z miłości ku Tobie umarła światu i sobie, a żyła jedynie w Tobie i dla Ciebie. Amen.

Dzień VI: Duch służby 14 stycznia

Chcesz służyć Bogu w Zgromadzeniu – wyjdź z ziemi twojej od rodziny, wyjdź całkowicie ze świata, odrzuć niepotrzebne myśli i pragnienia, a oddaj się całkowicie pracy nad szerzeniem chwały Bożej.

Panie Wszechmocny, który stałeś się Sługą wszystkich. Wspomóż mnie łaską, abym była gotowa służyć Tobie i bliźnim, nie cofając się przed żadną ofiarą. Amen.

Dzień VII: Ukryte życie zakonne 15 stycznia

Chrystus Pan poświęcił 30 lat na wskazanie nam drogi posłuszeństwa, pokory, pracy, cierpliwości, skupienia i milczenia. Staje dziś przede mną i pyta: czyż będąc Bogiem mogłem się mylić w wyborze środków, prowadzących do celu? Czyż bez Mej woli zgodziłaś się obrać ten rodzaj życia? Pragnę kształtować się na tym Boskim Wzorze, rozmyślać często o życiu Pana Jezusa w Nazarecie, kochać nade wszystko ten rodzaj życia, chętnie przyjmować upokorzenia jako cenne perły, za które nabędę upragnioną cnotę pokory.

Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to że wezwałeś mnie do naśladowania Twojego ukrytego życia ziemskiego. Napełnij mnie mocą i radością z tego, że Ty sam jesteś moim Wzorem, że prowadzisz nas tą drogą, jaką sam postępowałeś. Amen.

Dzień VIII: Apostolstwo 16 stycznia

Łaska powołania wymaga wysokiego stopnia miłości Boga i gorliwości o zbawienie ludzi. Czyż kochając Boga, możemy obojętnie patrzeć na Jego obrazę, na stratę wieczną tylu dusz. Gdy zło się szerzy obowiązani jesteśmy przeciwdziałać dobrym życiem, oderwaniem serca od dóbr ziemskich i miłością. Bóg powołał nas, abyśmy żyjąc wśród świata poświęcały się pracy apostolskiej.

Panie, pragnę miłować Cię z całego serca miłością ufną, gotową na wszelkie ofiary. Niech Twoja miłość pobudza mnie do usilnej pracy dla Twojej chwały i zbawienia ludzi. Amen.

Dzień IX: Zjednoczenie z Jezusem 17 stycznia

Nic skuteczniej nie porusza serca, nie pociąga do Boga, jak myśl, iż z miłości ku nam Pan Jezus stał się ofiarą całkowitą, przyjmując wszystkie nasze grzechy na Siebie i zadość czyniąc za nie ofiarą Swojego życia. Postanawiam żyć tylko dla Pana Jezusa, zostawać zawsze pod Jego wejrzeniem, być złączoną z Jego Sercem, Krzyżem i Wolą. W krzyżu Pana Jezusa mój skarb, bo z Niego spłynie na mą duszę miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć.

Panie, jestem Twoją własnością. Niech wola moja będzie uległa Twojej woli, a serce gotowe do ofiary z miłości ku Tobie. Amen.