Za wstawiennictwem Eleonory Motylowskiej
6 maja 2019
Rozważania różańcowe cz. 1
23 czerwca 2019

O kanonizację bł. O. Honorata

Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz, że dałeś nam w osobie błogosławionego Ojca Założyciela wzór heroicznej miłości, wyrzeczenia i zapomnienia o sobie, a życia tylko dla Twej chwały.

Dziękujemy Ci za przekazany nam przez niego ideał ukrytego życia zakonnego i serdecznej troski, by miłość była przez wszystkich znana i całym sercem kochana.

Prosimy Cię, Panie, racz obdarzyć błogosławionego Ojca Honorata koroną świętych, a nam za jego przyczyną daj łaskę, abyśmy godnie szły w ślady Boskiego Twego Syna, służąc Ci w pokorze i miłości. Amen.