Misje

W latach osiemdziesiątych Sługi Jezusa podjęły posłannictwo misyjne w Algierii, a po kilkunastu latach w Boliwii i na Ukrainie. Misja w Algierii przestała istnieć ze względów politycznych, natomiast praca duszpasterska na Ukrainie i w Boliwii angażuje siostry do dzisiaj.

Na Ukrainie zaangażowanie sióstr umożliwia wielu młodym i ich rodzinom powrót to żywej wiary, która została wyrugowana z umysłów i serc przez totalitarny system komunistyczny. Wieloletnia walka z Bogiem zniszczyła prawie doszczętnie życie religijne, i tylko silne rodzinne tradycje pomogły je ocalić od całkowitego unicestwienia. Teraz po wielu latach reewangelizacji i systematycznej katechizacji – między innymi za pośrednictwem naszych sióstr – Bóg na nowo jest Bogiem żywym oraz działającym w sercach spragnionych dobrego i spokojnego życia.

Boliwia jako kraj pokolonialny, po mocnych doświadczeniach niewolnictwa i jeszcze mocniejszych działaniach konkwistadorów, od wieków był dla misjonarzy dużym wyzwaniem. Choć nasze siostry pojechały na tereny objęte wieloletnią działalnością ewangelizatorów, to nadal praca duszpasterska wśród różnorodności plemiennej i wyznaniowej była bardzo wymagająca.

Szczególne pole działalności naszego zgromadzenia wśród Boliwijczyków to katechizacja i duszpasterstwo parafialne przygotowujące do sakramentów. Siostry realizują nasz charyzmat, apostołując wśród dziewcząt, prowadząc przedszkole oraz pracując w internacie.

Sługi Jezusa trafiły w serca tamtejszej młodzieży, czego owocem są rodzime powołania i dom formacyjny, który powstał w Cochabamba. Siostry pracują również w Montero, Bulo Bulo i Guabira. Obecnie cieszymy się dziewięcioma siostrami Boliwijkami, które na własnym terenie są najlepszymi ewangelizatorkami.