Niebo naszego Boga
11 maja 2018
Więzi i Miłość
26 maja 2018

Ożywiciel, Odnowiciel, Pocieszyciel

Żyj Duchu Święty we mnie żyj, tchnij kędy chcesz, wyrwij mnie ze schematów myślenia, przeżywania, działania. Chcę Nowego Życia, Życia z Ducha. Jesteś silny i nieogarniony. Działaj swoja pełnią i wypełniaj mnie Sobą po brzegi bym żyła naprawdę bez połowiczności, bez lęków i wątpliwości. Uczyń mnie szaloną z Miłości na zawsze.