KOCHANA OJCZYZNO słowa: Grażyna Brączyk, dr Monika Brewczak, muzyka: dr Monika Brewczak
14 listopada 2020
90 lat później… Szlakiem ostatniej drogi Eleonory Motylowskiej
29 stycznia 2022

Perły na trawie

Lockdown 2021. Młodzież i dzieci przed komputerem ze smartfonem w ręku. Zamknięci w domu, w sobie, w wirtualnym świecie. Jak ich otworzyć na siebie, na drugiego człowieka, na siebie, na świat i Boga?

Zgromadzenie Sług Jezusa w 2021 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach rozpoczęło realizację projektu „Ogrody wartości” dofinansowanego przez Powiat Lubelski. Jednym z działań przewidzianych w projekcie było zorganizowanie grupy wolontariuszy chętnych do pomocy seniorom w ich miejscu zamieszkania.

W kwietniu rozpoczęła się rekrutacja do projektu. Zamiast planowanych 15 młodych ludzi zgłosiło się 26 osób. Kolejnym punktem programu były szkolenia, które  integrowały młodzież oraz przybliżyły specyfikę osób starszych. Wolontariusze podzielnie na  małe grupy pod opieką pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach wyruszyli do osób starszych.

Był piękny ciepły i mokry maj. Wokół zieleń ciesząca oczy. I mnóstwo trawy do koszenia, chwastów do usunięcia, porządkowania posesji po zimie. Młodzi ludzie byli jak perły na trawie. Zmęczeni po kilku godzinach wytężonej pracy, ale uradowani pięknem równo skoszonego trawnika, wypielonych grządek, ułożonego drzewa, uporządkowanej posesji, umytych nagrobków na cmentarzu. Podziękowaniem były ciepłe słowa wdzięczności seniorów i radosny uśmiech starszych osób, którzy sami nie są w stanie wykonać tych prac.

Młodzi doświadczyli trudu pracy. Ogród staje się piękny i przynosi owoce jeśli włoży się w niego pracę. Tak też jest z własnym człowieczeństwem. Ci młodzi ludzie poprzez ofiarowanie swego wolnego czasu osobom starszym pięknie uprawiają ogrody swego serca. Stają się perłami.

Dorota Frąk