1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług dostępu do treści prowadzonych poprzez Serwis Zgromadzenia Sług Jezusa.
 2. Administratorem danych osobowych jest Zgromadzenie Sług Jezusa w Warszawie ul. Sewerynów 8.
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za stronę internetową jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: emazur11@wp.pl
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dekretu Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”
 6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników www.slugi.pl dane osobowe, w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz zapisu na rekolekcje oraz zapisu następującym zakresie:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • wiek
  • diecezja
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej Zgromadzenia Sług Jezusa użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 10. Na stronie www.slugi.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Zgromadzenia Sług Jezusa i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Zgromadzenie. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
 12. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować za pomocą poczty email pod adresem: inspektorzsj@slugi.pl