Nie chodzi o dary
6 stycznia 2021
Konsekrowana czyli oddana…
2 lutego 2021

Ponadnaturalna rzeczywistość

Dzisiejsze pokolenie nazwałoby to wydarzenie science fiction, bo chrzest przekracza wszelkie ramy rzeczywistości w swoim dogłębnym rozumieniu. Łaska przekracza czas, przekracza miejsce, przekracza materię. Po Chrzcie świętym to nie jest już ten sam człowiek, choć zewnętrznie nic się nie zmieniło on należy już do innego świata. Należymy do innego ponadnaturalnego świata tylko dlaczego on nas nie pochłania bez reszty tak jak widzów filmy science fiction? Przecież to pasjonujące uczestniczyć w czymś co umyka naszemu rozumowi, zmysłom i odczuciom dlaczego codzienność o wiele banalniejsze tak nas wciąga, że staje się często jedynym punktem odniesienia, dlaczego tak łatwo ograniczamy nasze horyzonty?